Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavba domu bez stavebního povolení

Máte-li v plánu stavět dům bez stavebního povolení, doporučujeme Vám k prostudování TUTO KNIHU . Naleznete v ní mnoho návodů a postupů pro stavitele, kteří plánují stavbu nízkonákladového domu.

Málokdo ví, že pro stavbu domu, ve kterém lze plnohodnotně bydlet, není bezpodmínečně potřeba stavební povolení. Často stačí pouze tzv. ohlášení stavby (podle § 105 stavebního zákona) . Existeuje také kategorie staveb pro bydlení, které stavební povolení dokonce nepotřebují vůbec. O těchto stavbách je právě tento článek.

Kniha o stavbě malé dřevostavby na bydlení

Na základě části stavebního zákona 103 odst. 1 je zřejmé, že stavební povolení ani ohlášení nepotřebují tyto stavby:

…stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci… …je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

§ 105, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

Potřebujete pro takovouto stavbu stavební povolení?-Chata Alex

AKTUALIZACE 2019:

…stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení..
Stavební zákon 183/2006 Sb.

Obytné místnosti musí splňovat několik kritérií. Jedním z nich je minimální podchozí výška 2,3 m. Máte-li tedy objekt ve kterém jsou světlé výšky místnosí menší, nejedná se o obytné a pobytové místnosti. Také se zde nedočteme, zda je například chemický či suchý záchod hygienickým zařízením, nebo zda se do vytápění počítá třeba elektrický přímotop.

Máte-li s řešením tohoto problému své zkušenosti, můžete nám poslat Vaše poznatky na email info@venkovskydum.cz a my informace na této stránce rádi aktualizujeme pro ostatní. Předem velice děkujeme!

Výhodou staveb pro které nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení je, že nemusíte čekat na rozhodnutí stavebního úřadu. Zároveň odpadá podstatná část projekčních prací, které potřebujete pouze pro administrativní úkony na stavebním úřadě. Rozhodně však doporučujeme se plně informovat na stavebním úřadě ohledně vaší konkrétní situace. Možnosti vaší stavby záleží na individuálním charakteru parcely. Například nelze tímto svobodným postupem postavit svévolně stavbu v oblasti památkové zóny, nebo v záplavovém území. Proto je nunté se před jakýmkoliv započetím stavby domu důkladně informovat přímo na stavebním úřadě, abyste postupovali v souladu se stavebním zákonem.

Je toto ilegální stavba? – Chatka Bětka

Domy, které nepotřebují stavební povolení zákon omezuje zastavěnou plochou do 25 m2 a maximální výškou 5m. Je tedy zřejmé, že lze postavit například chatu s podkrovím, které má dostačující pochozí výšku. Vyhrajeme-li si s chytrým a efektivním řešením interiéru, můžeme docílit moderního stylového bydlení. Projekty pro malé dřevostavby můžete najít také v naší nabídce, či na spřízněném anglickém webu Pin-Up Houses.

Maringotka, včelín či zahradní chatka?

Jak říká stavební zákon, stavební povolení, či ohlášení stavby nevyžadují jednak některé stavby pro rekreaci, ale i některé stavby pro trvalé bydlení. Vždy záleží pouze na terminologii a na interpretaci jednotlivých pojmů.

Výrobek plnící funkci stavby?

Dle ustanovení paragrafu 103 odst. 1 písm. e) bodu 16. platí, že:
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně.


Těmito výrobky rozumíme různé maringotky, mobilheimy, nebo prefabrikované buňky pro bydlení. Vždy nelze jasně definovat hranici mezi výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou samotnou. Vždy záleží na interpertaci vaší, výrobce a posouzení stavebního úřadu, či námitek některého dotčeného subjektu – například vašich sousedů 🙂 .


Mezi výrobky plnící funkci stavby lze zařadit také tzv. „Tiny houses“, což je anglický výraz pro mobilní domeček postavebý na přívěsu. Tyto flexibilní pojízdné domečky jsou velice populární především v USA a v západní Evropě. V případě těchto domů je však nutné splnit přísná pravidla pro dopravní prostředky zúčastňující se silničního provozu.

Dalším specifickým druhem alternativního bydlení jsou hausbóty a jíné plující objekty. Typickým příkladem levného bydlení, které je efektivní a nepodléhá režimu stavebního úřadu, je kolonie plujících domků v centru Prahy – na Smíchově (viz letecký snímek níže). Náklady na bydlení v těchto hausbótech jsou mnohonásobně nižší než v nájemných bytech v té samé čtvrti.Plující domy v centru Prahy – „Hausbóty“

Plující domy v centru Prahy- „Hausbóty“- rok 2021

Pro ty, kteří plánují stavbu ekonomicky dostupného, rychlého a efektivního bydlení, jsme napsali knihu Jak postavit malý dům, jejíž ukázky můžete vidět na obrázku níže, nebo v TOMTO PDF.

Kniha Jak postavit malý dům