Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavba stropu svépomocí

Konstrukce stropu a jeho betonáž

Stropy v našich návrzích jsou standardně navrženy ze systému Miako. Miako vložky vyrábí mnoho cihelen jak v České republice, tak i v ostatních státech Evropy. Největším českým výrobcem je firma Heluz a její zahraniční obvykle dražší alternativou je například firma Wienerberger. Systém se skládá z POT nosníků, betonářské výztuže, keramických vložek Miako a betonu.

Řez keramicko betonovou stropní konstrukcí v oblasti železobetonového věnce

Předtím, než začneme nosníky ukládat, je potřeba připravit vhodné podmínky pro jejich uložení. Korunu zdiva je potřeba zpevnit a vyrovnat dostatečnou cementovou vrstvou, nebo rovnou vytvořit podkladní železobetonový věnec. Přesné údaje montáže se dozvíme z manuálu vydaného výrobcem daného systému. Po uložení nosníků je nutné je bezprostředně podepřít ocelovými stojkami, nebo hranoly. Maximální vzdálenost podpory od zdi je přibližně 1800 mm. Osové vzdálenosti sloupků potom maximálně 1500 mm. U složitějších staveb, než je malý dvoupatrový rodinný domek, je součástí projektové dokumentace také statický návrh jednotlivých pracovních podpěr a jejich zajištění. Nosníky nám může na stavbu dovézt autojeřáb, který nám je pomůže na připravené zdivo také umístit. Proto je nutné před touto akcí staveniště důkladně připravit a pečlivě vyznačit křídou místa budoucího uložení nosníků.

Po proschnutí keramického stropu zalitého betonem odstraníme bednicí prvky (na obrázku trámky s kulatinami) zhruba po 28 dnech

Poté se začnou ukládat miako vložky, jejichž jednotná délka je 250 mm. Tento rozměr je však orientační a v jednotlivých várkách může docházet i k centimetrovým odchylkám. Miako vložky se kladou na sucho od jednoho konce POT nosníku ke druhému. Vložky se doporučují ukládat minimálně 25 mm na nosnou zeď, aby nedocházelo k podtékání betonu. Máme-li všechny miako vložky umístěné a je-li pomocí věncovek zajištěno bednění boků stropní desky, může začít betonáž stropu. Nemusíme se bát, že by betonová směs pronikla do dutin vložek, a tak není třeba dělat žádná předběžná opatření. Při betonáži je nutné zatěžovat strop pouze v místech příhradové konstrukce nosníků. Ještě než začneme betonovat, je nutné strop navlhčit, abychom zabránili nežádoucím procesům při zrání betonu. Pozední věnec, žebra a vrstva betonu nad vložkami (40-60 mm) se betonují současně, aby se zajistilo správné statické provázání konstrukce.

Pohled na strop ze shora. Na obrázku je připravena výztuž do železobetonového věnce pod budoucí pozednicí.

Věncovky se používají jako ztracené bednění stropu a zároveň se za ně vkládá tepelná izolace, abychom dosáhli požadovaného tepelného standardu konstrukce. Minimální tloušťka tepelné izolace se doporučuje 100 mm. Přikládají se k sobě na sucho na pero a drážku. Za věncovky a izolant se vkládá betonářská výztuž. Pro zvýšení stability celého věnce se doporučuje cca každou třetí věncovku zajistit k výztuži věnce ohnutým drátem.

Chcete znát více tipů ke stavbě domu?

Plánujete stavět svépomocí nejenom strop?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si nový e-book, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.