Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Dřevostavba na zemních vrutech

Dřevostavby obecně se zakládají díky své nižší hmotnosti celkem nenáročně. V tomto článku se věnujeme specifickému druhu zakládání a to zakládání na zemních vrutech. Konstrukčním tipům a radám jsme věnovali dvě knihy: Dřevostavba svépmocí a Jak postavit malý dům.

Chceme-li se při zakládání stavby vyhnout mokrému procesu, mohou být ideální alternativou zemní vruty. Samotná instalace je velice rychlá, nenáročná a zvládne ji i méně zkušený stavitel. Zemní vrut při průniku do zeminy své okolí stlačuje a čím je hlouběji tím pevnější je jeho ukotvení. Zemní vruty mohou mít různé podoby i velikosti. Od zemních vrutů pro malé zahradní stavby až po zemní vruty pro plnohodnotné založení rodinného domku. Vzdálenosti mezi jednotlivými vruty by měly být takové, aby nedocházelo k velkým průhybům podlahové desky. Ty by mohly zapříčinit například disfunkci okenních a dveřních otvorů. V extrémním případě by také mohlo dojít k samotnému kolapsu podlahové nosné konstrukce. Detailní výkres základů se všemi kótami a dimenzemi by měl být součástí projektové dokumentace.

Nejtypičtější instalaci zemního vrutu jsme znázornili na obrázku níže. Poté, co máme precizně vytyčené umístění všech základových konstrukcí můžeme přistoupit k suché montáži vrutového založení.

Na spodním obrázku je znázorněno založení malé zahradní chatky na zemních vrutech. Takové zemní vruty či hroty jsou typickými základovými konstrukcemi staveb, které řadíme mezi tzv. „zahradní architekturu“. Stavba má neinvazivní charakter, dá se říct, že se krajiny pouze „dotýká“ a vlastně se jí přizpůsobuje. Nikoliv naopak. Stavbu lze po jejím dosloužení jednoduše rozebrat a zemní vruty můžeme znovu využít u nové stavby.

1.) Zemní vrut
2.) tyč na zašroubování / křížová tyč
3.) Truhlářské kování


Důležitou součástí zemního vrutu je jeho vrchní část, která navazuje na další nosné konstrukce podlahy. Může nabývat různých podob od perforovaného plechu ve tvaru písmene L, válcového profilu pro zapuštění kulatiny / sloupku až po jednoduchou plochu s otvory pro spojovací prvky – vruty/hřeby.

dřevostaveb které jsou založeny nad povrchem země je důležité, aby byla spodní část stavby důkladně provětrávána. Zamezíme tak přílišné degradaci dřeva napadením dřevokazného hmyzu či hub. Tím zajistíme větší životnost celé stavby.

Na obrázku níže je znázorněn postup výstavby drobné dřevostavby ve fázi vyměřování základových sloupků ze dřeva. Jedná se o kovové základové hroty s dřevěnou kulatinou, které jsou levnější obdobou zemních vrutů. Z obrázku je patrné jak pomocí provázků lze základové sloupky vyrovnat do jedné roviny a vycentrovat tak jejich polohu. V průběhu užívání stavby musíme počítat s tím, že dřevo bude pod vlivem různých faktorů, zejména proměnlivé vlhkosti, „pracovat“. Také základy si mohou různě sedat což lze postupně dolaďovat například přidáváním dřevěných klínů.


Máte-li zájem o stavbu malého cenově dostupného domu ze dřeva, doporučujeme vám z našich publikací především knihu Jak postavit malý dům, kterou si můžete objednat přímo ZDE.