Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Venkovní terasa- stavba montáž

Jak postavit dřevěnou terasu svépomocí

Terasa je nedílnou součástí každého domu se zahradou. Jednou z nejjednodušších variant pro suchou pokládku dřevěné terasy jsou rektifikační terče. Takto zhotovená terasa je dostatečně stabilní, odolná a pevná. Terče se vyrábí v několika variantách. Pomocí nastavitelných terčů jsme schopni jednoduše vyrovnat výškové nerovnosti. Díky tomu, že pomocí terčů zvedneme konstrukci terasy nad terén, je terasa dobře odvodňována a nedochází tak k hnilobě trámů. Další velkou výhodou tohoto provedení je snadná demontáž a případné opravy. Aby nám terasa dobře sloužila několik let, je potřeba dodržet několik jednoduchých zásad.

Konstrukce venkovní dřevěné terasyDříve než začneme se samotnou stavbou terasy, je důležité předem promyslet, kde bude terasa umístěna, jak bude velká a s ohledem na to vybrat správný druh dřeva. Doporučujeme pro nosnou konstrukci i terasová prkna použít stejný druh, předejdeme tak různým problémům spojeným s rozdílnými vlastnostmi jednotlivých dřevin. Pozornost musíme věnovat hned několika kritériím a těmi jsou: třída odolnosti, tvrdost, stabilita, hustota. Obecně jsou kvalitnější exotické dřeviny, které jsou ovšem také velmi drahé. Z dostupnějších druhů dřevin doporučujeme především sibiřský modřín. Další alternativou jsou dřevoplastová WPC prkna.

Základem funkční terasy s dlouhou životností je především kvalitní podklad. Ten by měl být především pevný, kompaktní a rovný. Existuje několik možností, z čeho takový podklad připravit, může jím být štěrk, beton nebo například stará dlažba. Nejdůležitější je dobře zajištěný odtok dešťové vody. Pokud se rozhodneme pro štěrkový podklad, měli bychom zde vytvořit drenáž, pomocí které případnou vodu odvedeme. Jestliže bude podkladní plocha z nepropustných materiálů, jako je například již zmiňovaný beton či dlažba, je potřeba dodržet dostatečné vyspádování, které by mělo být směrem od domu alespoň 2 %.

Z tohoto důvodu je nejspolehlivější u nové terasy zhotovit podklad z udusaného štěrku. V tomto případě po celé ploše zamýšlené terasy vyhloubíme díru, do které je potřeba umístit netkanou geotextilii proti prorůstání. Jak už bylo výše zmíněno, je vhodné pod terasou vytvořit drenáž pro lepší odvodňování celé plochy. Poté můžeme začít se samotným štěrkem. Nejprve ve spodní části vytvoříme základ z hrubšího štěrku (např. frakce 15 – 20 mm). Pro jednoduché vyrovnání povrchu poté v horní části použijeme jemnější štěrk. Pro lepší stabilitu terasy doporučujeme v pozicích rektifikačních terčů umístit betonové dlaždice.

Dalším krokem při stavbě terasy je nosná konstrukce. V našem případě využíváme k podepření nosného roštu rektifikační terče. Důležité je vytvořit z těchto terčů dostatečně hustou síť. Terče by od sebe měly být vzdáleny maximálně 500 mm. (Pokud použijeme tenčí terasová prkna 20 – 24 mm, je vhodné rozestupy zmenšit přibližně na 400 mm.) Pomocí výškově nastavitelných terčů je vhodné i u nosné konstrukce vytvořit spád alespoň 2 %, aby na terasových prknech nezůstávala stát voda.

Nyní můžeme přistoupit k montáži samotných terasových prken na připravenou nosnou konstrukci. Předem je důležité počítat s roztažností materiálu vlivem povětrnostních podmínek a ponechat mezi jednotlivými prkny dilatační mezery alespoň 5 mm. Doporučujeme použít pryžové podložky, které se umisťují mezi nosné trámky a terasová prkna, tím zabráníme vrzání terasy a případnému zatékání vody mezi dřevěné profily. Pro upevnění prken používejte výhradně nerezové zápustné vruty či speciální terasové vruty. Pokud se rozhodnete pro tvrdší druh dřeva, doporučujeme otvory předem předvrtat.

Opět existuje více variant, jak lze terasová prkna k nosnému roštu připevnit. Nejčastěji používanou variantou jsou již zmíněné viditelné vruty. Tento způsob montáže je nejlevnější variantou, avšak nevýhodou je riziko vzniku třísek v okolí vrutu. Pokud bychom se chtěli viditelným vrutům vyhnout, existuje varianta uchycení pomocí klipů. Ty se vkládají do boční drážky v terasovém prkně a kotvení prken není viditelné. V tomto případě je vhodné řídit se instrukcemi výrobce těchto klipů. Setkat se můžeme také s klipy, které se připevňují zespod terasových prken, díky čemuž mezi prkny a nosným roštem vznikne vzduchová mezera a životnost takto provedené terasy se výrazně prodlužuje.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!