Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Detaily krovu u dřevostaveb

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

V případě, že jsou stropnice v kolmém směru ke krokvím, je nutné celou konstrukci ztužit napojením stropnic a krokví pomocí ocelových pásků a krátkých přídavných nosníků. Konstrukce tak získá nezbytnou prostorovou tuhost, bez které by hrozila vážná deformace vlivem spolupůsobících zatížení. Ocelové táhla musí být zakotvena minimálně do tří stropnic, které bývají v osových vzdálenostech cca 400-500mm. Celá situace je staticky zajištěna také deskovou konstrukcí, která by měla překrýt taktéž krátké profily spojující krove se stropnicemi.

Leckteré moderní dřevostavby mají fasádu zalícovanou s krajem střechy– bez přesahu. Jedná se spíše o módní estetickou vlnu, která nemá s praktičností nic společného. Přesah střechy má chránit choulostivý detail styku štítu se střešní konstrukcí- obzvláště na severně orientovaných fasádách. Zároveň vytváří venkovní krytý prostor vhodný například pro skladování palivového dřeva. Na obrázku je znázorněné konstrukční řešení takového přesahu u lehkých dřevostaveb. V případě přesahu šikmé střechy na neštítových stranách stavby lze konce krokví zajistit vodorovnými profily napojenými na nosnou stěnu. Tento způsob zajištění se používá tam, kde hrozí kvůli velkému přesahu krokví jeho ohýbání. Tyto profily můžeme zespodu využít jako nosné prvky palubkového podhledu. V tomto případě bychom neměli zapomenout instalovat větrací mřížku, pro stabilní odvádění vlhkosti z konstrukce střechy. Na dalších detailech střechy jsou znázorněny konstrukční řešení valby a úžlabí. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat především preciznímu zajištění úžlabí proti zatékání. Tento detail je zpravidla řešen zajištěním hydroizolace klempířským oplechováním.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!