Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Pojistná hydroizolace svépomocí

V mnoha odborných článcích a především pak v projektových dokumentacích rodinných domů se často setkáváme s pojmem pojistná hydroizolace. Mnohdy narážíme na mylné označování stavebních konstrukcí tímto pojmem a proto jsme se rozhodli této problematice věnovat celý článek.

VLASTNOSTI POJISTNÉ HYDROIZOLACE

Pojistná hydroizolace má za úkol nepropustit vodu dovnitř konstrukce ale naopak pára může z konstrukce samovolně vyvětrávat ven do exteriéru. Tyto vlastnosti bývají shrnuty pojmem „difuzně otevřená“. Naopak parozábrana nepropustí ani vodní páru, ta se používá na vnitřní interiérové straně skladeb aby zmírnila pronikání vodních par dovnitř konstrukce. Důležitou vlastností difuzně otevřené pojistné hydroizolace je částečná ochrana vnitřního prostoru například před pachem, sazemi, prachem nebo částečkami z vláknité tepelné izolace (skelná vata), této vlastnosti se odborně říká „separační“.

MATERIÁL POJISTNÉ HYDROIZOLACE

Pojistná hydroizolace se prodává v rolích o nejčastější šíři 1500mm a délce 20 m / 50m . Materiál bývá laminovaná polypropylénová textilní folie (Eurovent, Tyvek, Guttafol, Pama atd.). Foliovaná tkanina se připevňuje ke střešní konstrukci hřebíky s větší plochou hlavičkou.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE STŘECH

Asi nejčastěji se s pojmem pojistná hydroizolace setkáváme u šikmých střech rodinných domů. Zde se přibíjejí latěmi ke krokvím. V momentě, kdy selže hlavní střešní krytina – například střešní taškyprofilované plechy nebo šindele, zachrání Vás právě pojistná hydroizolace, která sahá až ke kraji střechy, kde bývá nejčastěji okap. Značnou nevýhodou však je to, že se pak postižené místo na střeše hůře hledá- na první pohled totiž nevidíte, kde se nachází taška s defektem, či jiná porucha primární střešní krytiny.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE FASÁDY

Jestli jste uvažovali někdy o dřevostavbě, možná jste zaznamenali fasády z dřevěných profilů, které mají mezi sebou mezery. Mohou to být jak vertikálně ale i horizontálně kladené laťky. Pakliže jsou horizontálně kladené, mívají kosodélný profil, aby voda snázeji stékala svým směrem. Tyto fasády krásně vypadají, avšak neobejdou se bez pojistné hydroizolace. Případnou vlhkost uvnitř konstrukce stěn pojistná hydroizolace propustí ven ale chrání vnitřek stěn před případným zatékáním zvenčí. Ve skladbách stěn dřevostaveb bývá pojistná hydroizolace standardním komponentem i v případě, že je fasáda z palubek bez mezer, či jiného materiálu- např. voděodolná překližka nebo třeba plechy atd.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE U REKONSTRUKCÍ

rekonstrukcí střech staršího data je často nutné doplnit pod krytinu pojistnou hydroizolaci. Pojistná hydroizolace pak může v průběhu rekonstrukce sloužit jako primární hydroizolace.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE SLOŽITĚJŠÍCH KONSTUKCÍ

U velkých staveb typu nádraží, divadlo ale někdy také bytové domy, kanceláře atd. bývá konstrukce střechy složitá. Může mít i několik záložních systémů hydroizolací střechy. V případě, že selže jeden, bývají další v záloze. I v takových případech se pak můžeme setkat s termínem pojisté hydroizolace.

!!! POZOR !!! NEPLÉST S PAROZÁBRNOU!

Parozábrana je také fólie, ale parotěsná. Používá se hlavně těsně za obložením interiéru u dřevostaveb. Jejím úkolem je zabránit tomu, aby interiérová vlhkost nepronikala dovnitř konstrukce a tam vlivem snižující se teploty směrem do exteriéru nekondenzovala a nezpůsobovala degradaci- hnití, plísně apod. Například Jutafol, Guttafol, Parofol, Sunflex atd.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!