Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Sádrokartonové podhledy a příčky- postup konstrukce

MONTÁŽ SÁDROKARTONU

Podhledy jsou důležitým estetickým prvkem interiéru, a proto je důležité důkladně zvážit, jaký materiál pro podhled zvolíme. Můžeme mít podhledy z překližky, OSB desek, nebo palubek. Nejrozšířenějšími podhledy jsou však stále podhledy sádrokartonové. Kompletní postup při stavbě domu naleznete v knize Stavba domu svépomocí.

SDK podhled a příčka

Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví

V dnešní době jsou velice rozšířené sádrokartonové podhledy. Je to způsobeno finanční dostupností a prakticky neomezenou prostorovou variabilitou sádry jako takové. Sádrokarton je nehořlavý materiál, který se hodí do vlhkých provozů. Na stavbu se dostane ve formě velkoformátových desek, které se přišroubují k připravené nosné konstrukci. Nerovnosti mezi deskami se vyhladí, zatmelí sádrou a přebrousí. Ve výsledku dostaneme jednolitý bílý povrch, připravený na jakýkoliv finální nátěr. Pro své vlastnosti je také hojně používán při rekonstrukcích domů a bytů.

Montáž sádrokartonových podhledových desek

Postup montáže sádrokartonu:

V místnosti si vyměříme a značkovací šňůrou vytyčíme pozici podhledu. UD profily (systém rigips) se zpravidla podlepí napojovacím těsněním tak, aby došlo k zvukové izolaci případných otřesů. Tyto profily připevníme k obvodovým stěnám a příčkám. UD profily připevňujeme vruty v maximální vzdálenosti 80 cm. Konce profilů mohou být od vodorovných a šikmých konstrukcí vzdálené maximálně 20 cm.

Nosné profily SDK desek

Stavěcí třmeny přišroubujeme rovnoměrně vruty na krokve. Stavěcí třmeny rozmísťujeme v rastru přibližně 100 x 50 cm. 100 cm je ve směru budoucích montážních profilů a 50 cm ve směru, který je na tyto profily kolmý. Rigips profily UD pak založíme do obvodových profilů typu CD do hloubky minimálně dva centimetry. Tyto UD profily pak zajistíme ohnutím stavěcích třmenů. Poté celou konstrukci pomocí vodováhy srovnáme a UD profily k stavěcím třmenům přišroubujeme vruty. Zpravidla stačí 4 šrouby na jeden třmen. Ty části stavěcích profilů, které vyčnívají dolů, ohneme nebo ustřihneme tak, aby nepřekážely sádrokartonovým deskám.

Detail uchycení podhledové konstrukce ke krokvím krovu

Poté pečlivě instalujeme mezi krokve a do prostoru za sádrokartonové profily minerální, či přírodní izolaci. Při závěrečné montáži desky montujeme vždy kolmo k profilům. Sádrokartonové desky se k profilům z pozinkovaného plechu připevňují samořeznými šrouby. Opláštění šroubujeme i do krajních profilů typu UD. Sádrokartonové desky by neměly vytvářet křížové spáry.

Poté sádrokartonářským tmelem zahladíme spáry a malé otvory se šrouby. Počkáme, až tmel zavadne a pak na spáry dáme výztužnou skelnou pásku. Po zaschnutí přistoupíme k úpravě koutů například pomocí systémové pásky, kterou zatmelíme. Po dalším zaschnutí přistoupíme ke konečnému zatmelení spár, aplikovaném ve větším rozsahu. Tímto je povrch připraven k finální výmalbě.

Zateplnování střechy před instalací parozábrany a SDK podhledu

Sádrokartonové příčky

Příčky nám rozdělí půdu na jednotlivé pokoje podle návrhu, který jsme si nechali zpracovat nejlépe od bytového architekta. Před umístěním samotných příček je nutné, aby byla místa pod nimi vyztužená. Často stačí do betonové části podlahy v místech, kde bude příčka, vložit dodatečnou ocelovou výztuž. Ideální je, když jsou příčky umísťovány nad nosné dřevěné, nebo ocelové vazníky.

Postup montáže sádrokartonové příčky:

 1. Na podlaze si křídou, nebo značkovací šňůrou vyznačíme polohu plánované příčky.
 • Podlahové profily typu UV s podlepeným pěnovým těsněním připevníme k podlaze vruty. Podlahové pěnové těsnění zmírňuje přenos hluku konstrukcemi. Připevňovací vruty musí být v maximálních roztečích nejvíce 80 cm a první vrut může být od rohu ve vzdálenosti do 20 cm.
 • Místo napojení sádrokartonové příčky na jinou příčku podélně rozřízneme, abychom opět eliminovali nežádoucí prostup hluku konstrukcemi.
 • Na takto vzniklou spáru umístíme vertikální CV profil s pěnovým těsněním. CV profily připevňujeme ke stěnám hmoždinkami, nebo jiným vhodným spojovacím materiálem ve stejných roztečích jako u podlahy. Stejným způsobem můžeme následně pokračovat i na stropě.
 • CV profily nasadíme do profilů UV. CV profily by měly být cca o 15 mm kratší, než je světlá výška místnosti. To nám zajistí, že při eventuálním průhybu stropu nedojde k destrukci příčky. CV a UV profily k sobě nespojujeme. Vzdálenost použitých stojin je poloviční, než je menší šířka sádrokartonu. Pokud je šířka sádrokartonu 120 cm, tak je rozteč 60 cm a pokud je šířka desky 125 cm, tak je rozteč 62,5 cm.
 • U desky, která přiléhá ke stěně, se doporučuje odříznout zploštělou hranu, aby bylo tmelení u stěny jednodušší. Pokud možno se vyvarujeme používání necelých sádrokartonových desek.
 • Na požadovanou délku krátíme desky odlamovacím nožem nebo nožem typu „Blade Runner.“ To je speciální sádrokartonářský nůž, který řeže obě strany sádrokartonové desky současně.
 • Po opláštění jedné strany příčky nesmíme zapomenout vložit do příčky případné skryté instalace, poté příčku vyplníme izolací – zpravidla minerální vatou. Při ukládání izolace bychom se měli vyvarovat mezer, abychom předešli případným komplikacím se zvukovou průzvučností.
 • Až budeme přikládat druhou stranu příčky, je potřeba aby nevycházely spáry proti sobě. Při ukládání desek dbáme na to, aby u podlahy zůstala cca 1 cm vysoká spára a aby vertikální spára mezi deskami vycházela na osu stojiny. Desky přišroubujeme pouze k vertikálním prvkům konstrukce (CV profily) samořeznými šrouby a dodržujeme rozteče maximálně 25 cm.
 • Na rohy instalujeme systémové rohové profily, které zahladí nerovnosti na příčce a zabrání případnému mechanickému poškození rohu příčky.
 • Vnitřní kouty vyztužíme systémovou páskou, která zabrání vzniku trhlin v koutě. Poté sádrokartonářským tmelem zahladíme spáry a jamky s vruty. Spárové oblasti vyztužíme skelnou páskou. Tmel u stropu a podlahy je nutné zatlačit do mezery tak, aby ji celou zaplnil. Nezapomeneme zatmelit ani rohovníky a rohové kouty.
 • Po zaschnutí první vrstvy tmelu se pustíme do další vrstvy, abychom docílili ještě kvalitnějšího povrchu. Existuje řada systémových výrobků, které nám zajistí ještě hladší povrchy vhodné již k finální výmalbě.

Plánujete rekonstrukci a chcete víc informací o SDK podhledech?

Chcete znát více tipů ke stavbě domu?

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.