Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stropní deska dřevostavby

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Fošnové konstrukce podlahy

Fošnový dřevěný strop

Mezi základní vodorovné konstrukce dřevostaveb řadíme podlahové / stropní desky a střechu. Fošnové konstrukce jsou typické subtilností použitých profilů. Nejčastěji používané profily se pohybují okolo 60 x 250mm a jsou od sebe vzdáleny v osových intervalech okolo 500mm. Tato konstrukce se ujala díky své jednoduché a nekomplikované montáži, hlavně díky možnosti ruční manipulace s profily, a také díky své nízké ceně. Nízké ceny se dosahuje především úsporou řeziva a tím, že čím menší profily dřeva, tím je dřevo zpravidla levnější. Mezi jednotlivými profily jsou ve vzdálenostech okolo 1m umístěny jednotlivá přemostění (vzpěry), které přenášejí horizontální síly a brání vysokým a úzkým nosníkům v jejich překlopení. Vzpěry se používají klasické, které se vkládají mezi žebra v kolmém směru a vzpěry diagonální, tak jak můžeme vidět názorně na ilustracích.

Jednotlivá žebra jsou uložena na obvodových stěnách, nosných příčkách, nebo na sdruženém žebru. Způsob uložení žeber uvnitř dispozice může být pomocí kovových truhlářských kapes, nebo jejich položením na sdružený nosník. V prvním případě ušetříme světlou výšku místnosti o výšku sdruženého nosníku. Jednotlivá žebra jsou pak zakryta záklopem z vrchní strany a podbíjením ze strany spodní, které vytváří podhled. Materiál těchto vrstev může být samozřejmě rozmanitý, avšak nejčastěji se používá některý z deskových materiálů, jako jsou například OSB desky. Tyto vrstvy stejně nebývají v konečné fázi realizace vidět. Jsou překryty podlahovou vrstvou a zespodu nejčastěji omítnuty. Velice důležitou vrstvou je zvuková izolace, která je součástí skladby podlahy nad záklopem. Zpravidla se jedná o několika centimetrovou vrstvu hutněné minerální izolace, která odděluje zvukově vodivé vrstvy a brání tak přenosu hluku mezi nimi.

Na následujícím obrázku je znázorněn konstrukční princip „nastavené stropnice“. Pomocí přibité příložky propojíme staticky obě stropnice a tím vytvoříme jeden nosný celek. Je nutné však použít dostatečné množství hřebů či vrutů tak, aby výsledný nosník fungoval jako jeden celek.

Na vedlejší ilustraci je znázorněno použití truhlářských ocelových spojek, které se hodí především tam, kde chceme aby deska byla co nejnižší. Hlavní nosníky a stropnice jsou tak v jedné výškové úrovni.

V publikaci s názvem Jak postavit malý dům se věnujeme stavbě menších dřevostaveb k bydlení od vytyčení montovaných základů až po finální práce na domě. Ke každé knize zasíláme také stavební a montážní deník ZDARMA!

U stropních desek musíme často řešit situaci, kdy deskou prochází nějaká konstrukce, které by stropní nosníky jinak překážely. V takovém případě musíme situaci řešit tzv. výměnou. Tak jak je vyobrazeno na obrázku níže. Důvodem mohou být instalace vduchotechniky, schodiště nebo třeba komínové těleso.

Trámový dřevěný strop

Chcete-li se dozvědět více o různých typech podlah, pokračujte na tento odkaz.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!