Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak na archeologický průzkum

Cca měsíc před zahájením výkopových prací je třeba vyzvat archeologický ústav (kontakt Vám dají na Vašem stavebním úřadě). Archeologický ústav buď projeví zájem, či ne. V každém případě budete mít v ruce dokument, který je nutný předložit ke kolaudačnímu řízení. Ze zákona se průzkumu není možné vyhnout. Pokud archeolog danou lokalitu posoudí jako badatelsky zajímavou, jste povinni mu ze zákona absolutně vyhovět. Takový archeologický průzkum pak může v extrémních případech trvat až roky a to je jistě nepříjemná komplikace pro každého stavebníka. Zároveň by potenciální hodnotný nález na Vaší parcele by připadl pochopitelně celý státu. Pozitivnější zjištění je, že i případné archeologické práce jsou v plném rozsahu státem hrazeny. Archeologové jsou povinni po svém výzkumu uvést pozemek opět do původního stavu. Veškeré povinnosti a chronologii postupu při komunikaci s archeology si můžete nastudovat na internetových stránkách archeologického ústavu.

V zásadě je stavebník povinen někdy v době, kdy začíná stavební řízení, informovat příslušný archeologický ústav. Jak jsem již zmiňoval, kontakt a veškeré další informace související s danou problematikou Vám jsou povinni sdělit na stavebním úřadě. Archeologické úřady mají ke stažení na svých internetových stránkách jednoduché formuláře, které můžete zaslat emailem. Po této žádosti Vám bude přidělen autorizovaný archeolog. Ten bude přítomen při skrývání ornice a hloubení základů. Proto je nutné ho minimálně 14 dní předem upozornit na blížící se termín výkopových prací. V 99 % ze sta je daná lokalita nezajímavá. Archeolog poté do stavebního deníku napíše výsledky svého pozorování a tím je zpravidla problematika archeologických bádání vyřešena. Archeologické průzkumy jsou logicky nejčastější v městských lokalitách, kde je doba osídlení nejstarší a množství archeologicky významných artefaktů nejkoncentrovanější.

Chcete znát další administrativní kroky k získání stavebního povolení?

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.