Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zaměření základů domu svépomocí

Jak zaměřit základovou desku

V tomto článku bych Vás rád seznámil s tématem zaměřování základů domu. Jak zaměřit základovou desku je první otázka, kterou si musí položit každý stavebník před tím, než se vrhne po hlavě do hrubé stavby domu. Pro všechny, kteří mají zájem o komplexně zpracované informace na jednom místě jsme napsali knihu Stavba domu svépomocí.

Tíhneme k přeceňování věcí, které můžeme změřit
a podhodnocujeme věci, které změřit nelze.

– John Hayes

Nivelační přístroj

Pakliže je projekt domu zpracován a my máme souhlas ke stavbě, přichází na řadu první kroky při stavbě domu. Abychom dům stavěli doopravdy tam, kde to máme dovoleno, je nutné budoucí základy domu důkladně zaměřit.

Zaměření

V této kapitole bych Vás rád seznámil s tématem zaměřování základů domu. Jak zaměřit základovou desku je první otázka, kterou si musí položit každý stavebník před tím, než se vrhne po hlavě do hrubé stavby domu. Již by měl mít hotový radonový test, na základě kterého bude vybírat typ hydroizolace. Radonový index vašeho pozemku je nutný k tomu, abyste získali stavební povolení, a tak nehrozí, že byste začali stavět bez něj. Pravidla dané úřady a legislativou ČR se nevyplácí porušovat, protože byste toho mohli později litovat. V kompetenci úřadů je udělování všemožných pokut a zákazů. Ale zpět k samotnému zaměření. Nejprve se rozhodneme, zda provést sejmutí ornice. Při běžné skrývce ornice se odebírá ornice přibližně do hloubky 25 cm. Kvalitní zeminu pod trávou navozíme na hromadu a při závěrečných terénních úpravách kolem domu ji určitě použijeme.

K dispozici byste měli mít plány od projektanta, na kterých bude přesně vytyčen dům vůči okolním objektům. Takovému výkresu se zpravidla říká koordinační situace a je povinnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení. V ní máme kromě domu okótovány i inženýrské sítě a další stavební objekty kolem domu – stromy, ploty, stavební sklady, ostatní budovy atd. Zaměření parcely provádí geodet, ale jeho služba, která se u rodinných domů pohybuje ve finančním rozmezí od 2000 Kč až po
8000 Kč, není nutná. Projektant informace o vzdálenostech ostatních objektů může vyčíst z katastru nemovitostí (ZDE), nebo na základě podkladů, které zdarma dostanete od Vašeho stavebního úřadu, nebo jiných dotčených orgánů (vodohospodáři, lesy ČR, správci kanalizace atd.). Známe tedy kolmou vzdálenost rohů domu od hranic Vaší parcely (většinou plot) a vzdálenost bodu na hranici od rohu parcely. Snadno tak určíme s přesností na centimetry rohy základů našeho domu.

Vytyčení základů pomocí laviček

 Lavičky vám pomohou definovat umístění a směry základů a zdí Vašeho budoucího domu. Pomocí tří latí vytvoříme lavičku, kterou zatlučeme do země. Zároveň na ni vyznačíme nivelačním přístrojem, nebo hadicovou vodováhou, tzv. šlaufkou, výšku – nejlépe bod ± 0,00, který je vztažným bodem projektové dokumentace. Tento bod by nám měl vytyčit nejlépe geodet na samotném začátku stavebních prací. K vytyčení by mu měla stačit výkresová dokumentace stavby a geodetické pomůcky, které patří mezi jeho základní výbavu. S geodetem je také dobré osobně probrat zaměření a následné vytyčení základů, aby se nestalo, že bude dům vzhledem k pozemku špatně situován jak výškově, tak orientací k světovým stranám. To by měla bezezbytku vyřešit projektová dokumentace, avšak ta bývá zpracována často projektanty, kteří na pozemku nikdy nebyli, a tak se nelze na tento dokument bezhlavě spoléhat.  Bod ± 0,00 bývá většinou v úrovni čisté podlahy v prvním podlaží. Jednu lavičku postavíme úplně mimo stavbu a na ní tento bod také důkladně provedeme. Budeme tak mít jistotu, že i kdyby se s ostatními lavičkami hnulo, na této lavičce bude hodnota stále správná.