Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zemní práce

V tomto článku bych Vás rád seznámil s tématem zemních prací. Je důležité vědět, čeho bychom se měli vyvarovat a na co si dát v této etapě stavby domu svépmocí pozor. Zemní práce patří k nejnákladnějším pracím na stavbě vůbec.

Zemní práce jsou nevyhnutelnou součástí každé stavby domu a bývají častokrát velice nákladné. Proto je nutné jím věnovat dostatečnou pozornost. Je docela jednoduché si vypočítat, kolik m3 zeminy bude třeba vykopat a do jaké vzdálenosti odvést. Dalšími stavebními objekty mimo samotný dům, které jsou závislé na připravenosti podmíněné zemními pracemi, jsou pokládky vodovodů, kanalizace, plynovodů a elektrických či elektronických sítí. Mezi další významné zemní práce patří různé úpravy zahrad, stavba okrasných jezírek nebo bazénů.

Skrývka ornice

Nás však zajímá spíše samotná stavba domu, a tak je dobré vědět, kde samotné zemní práce začínají. Nejdříve sejmeme ornici v místech, kde budou stát budoucí základy domu. K tomu nám pomůže těžká technika – bagr. Tuto kvalitní zeminu si nezapomeneme schovat na místo, kde nebude překážet při stavbě domu a zároveň bude snadno dostupná. Budeme jí totiž potřebovat při posledních fázích úprav naší budoucí zahrady. Pakliže máme ornici sejmutou a vytyčené základy, může bagr základy vykopat, a připravit tak staveniště na položení přípojek v domě. Před samotným betonováním základů totiž nesmíme zapomenoutna položení kanalizace, plynu a vody. Tyto sítě totiž vyúsťují z domu skrze základy, nebo pod nimi. Před betonáží je tedy nutné tyto sítě pojistit chráničkami a ty upevnit tak, aby při betonáži nespadly.

Rypadlo/nakladač JCB 3CX

Na internetu lze najít mnoho firem poskytujících zemní práce ve Vašem okolí. Zprostředkovávají především zakládání objektů, odvodnění objektů, hydroizolaci objektů, zpracování inženýrských sítí, nakládku a odvoz zeminy, terénní úpravy, ale také realizace – chodníků, parkovišť, dětských hřišť atd. Tyto firmy se také zabývají odvozem odpadů a staveništní suti. Při objednávání služeb těžké techniky je třeba se obeznámit s orientačními cenami jednotlivých strojů. Před jejich objednáním je nutné mít dopředu  perfektně rozmyšlen plán práce přesně na hodiny. Tyto stroje jsou totiž velice drahé a každá minuta, kdy nejsou zapojeny do práce, je velice drahá.

Hodinové sazby těžké techniky (2022):
Minibagr Kubota…. 600 Kč / hod (bez DPH)
Rypadlo JCB 3CX… 900 Kč / hod (bez DPH)
Liaz 150…………… 550 Kč / hod (bez DPH)
Tatra 148…………… 700 Kč / hod (bez DPH)