Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zateplení podkroví svépomocí

Tepelná izolace v podkroví

Izolováním střechy chceme docílit vhodného tepelně vlhkostního standardu obytných prostor. V létě by měl prostor izolovat od tepla, které naakumuluje za celý den střešní krytina a v zimě by měla konstrukce splňovat bezezbytku tepelně izolační funkci. Pokud uvažujete o stavbě domu, doporučujeme Vám objednat si některou z našich knih Stavba domu svépomocí a Rekonstrukce domu.

Detail hřebene střechy

Postup montáže střešní izolace:

1. Mezi pojistnou hydroizolací a přidávanou tepelnou izolaci může být odvětrávaná vzduchová mezera min. 2 cm. Pak se jedná o skladbu „studenou“. Druhá varianta je skladba „teplá“, která má logicky lepší tepelně-izolační vlastnosti, ovšem hrozí zvýšená vlhkost uvnitř konstrukce, která s sebou může přinést nežádoucí efekty (plísně, houby).

2. Nejdříve je nutné změřit, kolik materiálu potřebujeme. Změřte hloubku a jednotlivé mezery mezi krokvemi.

3. Nejsou-li krokve dostatečně hluboké a nám by se nevešla normou předepsaná tloušťka izolace, je možné hloubku krokví zvětšit předsazením latí.

4. Tepelnou izolaci řežeme dlouhým kuchyňským nožem podél hoblovaného prkna, nebo kovové lišty.

5. U nepravidelných rozestupů si musíme poradit různými doplňujícími profily, které zajistí správné dolehnutí izolace ke stranám krokví.

6. Izolace vždy nařezáváme mezi krokve trochu větší (o 2cm), aby nám při vložení na místa sami držely. Pomůže nám to při montáži parozábrany, a zároveň se zajistí podmínky pro bezpečné odvětrávání.

7. Na závěr připevníme parozábranu ke krokvím, nebo k latím, pomocí kterých jsme hloubku krokví zvětšili. Parozábrana se připevňuje hřebíčky, speciální sponkovačkou, nebo hřebíky s latí.

8. Jednotlivé pruhy fólie by se měly překrývat. Po vložení této fólie utěsněte speciální lepicí páskou švy mezi pruhy parozábrany.

9. Další postup dokončení podhledu závisí na jeho druhu a tomu se již věnujeme podrobněji v našich knihách. (např. kniha Rekonstrukce domu )

Zajímá Vás zateplování starých půd?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.

Plánujete stavět nový dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si nového průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě za Vaším snem.