Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Střešní krytina svépomocí

Různé způsoby pokládání pálené krytiny

Dvojitá střešní krytina na řídké laťování

Jedná se o nejčastější tradiční způsob pálené krytiny. Tašky se kladou na latě vzdálené od sebe 30 cm při sklonech střechy 35°- 45°. Máme-li sklon střechy větší, osová vzdálenost latí se zvětší na 31 cm. Tašky se kladou s přesahem 10 cm a s jejich pokládkou se začíná zpravidla u okapu. Tašky se kladou tak, aby vrchní řada tašek kryla spáry mezi taškami ve spodní řadě. První lať u okapu je přibitá nastojato a poslední přibližně 5 cm pod hřebenem.

Dvojitá střešní krytina na husté laťování

Krytina na husté laťování se vyznačuje laťemi vzdálenými pouze 150 mm. Na každé lati je pouze jedna řada tašek.

Tašky se pokládají na latě vzdálené pouze 15 cm. S pokládkou tašek se začíná u okapu. Na každou lať zavěsíme jednu řadu tašek, která kryje mezery mezi taškami v řadě pod ní. Každá taška tak přesahuje přes dvě laťová pole.

Prejzová střešní krytina

Prejzová krytiina

Jedná se o starou střešní krytinu, používanou hojně na historicky cenných objektech. Využívá se u sklonu střech od 45°. Krytina se skládá ze dvou základních elementů: z korýtka (hák) a z kůrky (prejz). Střešní latě (6 x 4 cm) musí od sebe být vzdáleny tak, aby se řady korýtek překrývaly o 6 až 8 cm. Korýtka se zavěšují od okapu nahoru. Postupně zavěšujeme na každou lať dvě korýtka. Před pokládkou vyšší řady korýtek naneseme na spodní korýtka maltu v šířce asi 3 cm. Do takto zhotoveného maltového lože zatlačíme spodní část korýtka a vytlačenou maltu odstraníme lžící.

Styk korýtek se zakrývá kůrkou (prejzem) opět směrem od okapu nahoru. Před pokládkou se do ¾ horní části dutiny prejzu vtlačí malta a díl se zatlačí na styčnou plochu dvou korýtek. Prejzy umísťujeme vždy rozšiřujícím se koncem dolů. Maltu, která se přiložením prejzu po stranách vytlačí, lžící odstraníme.

Před samotnou pokládkou je potřeba korýtka s kůrkou navlhčit. Doporučuje se kůrky namočit alespoň na 15 minut do čisté vody. Prvky se namáčí proto, aby nasákavé keramické tašky neodsávaly maltě vodu a tím nenarušily její správné zatvrdnutí. Hřeben střechy se pokrývá namočenými hřebenovými taškami. Kladou se do malty tak, aby se jednotlivé tašky překrývaly alespoň 5 cm.