Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavby ve svahu

Pozemky ve svahu jsou specifické tím, že jsou velice levné. Nižší cena je dána komplikovanějšími konstrukcemi základů. Pakliže však víme jak na to, lze ze svažitého pozemku udělat naopak přednost.

Sklon pozemku

Až budete hledat stavební parcelu, tak narazíte na mnoho příležitostí koupit svažitý pozemek. Obvykle svažitost parcely snižuje její tržní hodnotu. Je to z pochopitelných důvodů, zkrátka vždy je něco za něco. Stavba ve svahu je komplikovanější na založení, automaticky se prodražuje. Svažité pozemky jsou hůře dostupné jakýmikoliv dopravními prostředky i pěšmo. Možná Vám to nyní nevadí, ale co za pár let až budete v důchodu nebo budete bydlet se stárnoucími rodiči apod.? Těch příkladů, kdy Vám svah může velice komplikovat život, bychom našli více. Na druhou stranu je pravdou, že ze svahu je krásný výhled, a to je možná to, co všechny ostatní nedostatky bohatě vykompenzuje!

Přesun zeminy u domu ve svahu

Naši předkové stavěli domy pokud možno na rovinatých parcelách s dobrým přístupem ke zdroji pitné vody a v návaznosti na dopravní infrastrukturu. Proto se dnešní volné stavební parcely nachází často na nevýhodných pozemcích ve svahu, v mokřinách nebo v záplavových oblastech. Zkrátka vhodných a volných parcel v krajině ubývá. Bydlení ve svahu se díky novým technologiím zakládání za použití betonu a výztuže nestává takovým problémem, i když logicky náklady na takový dům stoupnou. Dům ve svahu je také uživatelsky náročnější.

Při rozvozu zeminy je vhodné jednat plánovaně, abychom zeminu nemuseli přemísťovat vícekrát, než je nezbytně nutné. U staveb ve svahu to platí dvojnásob. U staveb, které jsou ve svahu, zpravidla využijeme zeminu k tomu, abychom vytvořili větší vodorovnou plochu- tak jak je znázorněno na obrázku. Strmost svahu by měla být taková, aby se na ní udržela zeleň a svah tak nepodléhal povětrnostním vlivům a nehroutil se. Tradičně se doporučuje hodnota sklonu svahu 1:1,5. To znamená, že na 1 metr převýšení připadá 1,5 m půdorysné délky svahu. Na obrázku nahoře je vysvětlující schéma. Někdy se z tohoto důvodu vytváří ve svahu podpůrné zídky.

Je třeba si uvědomit, že čerstvá navážka ve svahu by mohla mít tendenci sklouzávat dolů, a proto je zvykem vytváření ozubů, které tomu zabraňují. Tyto ozuby zabrání erozi a měly by být taktéž samozřejmostí při různých terénních úpravách pozemku v prudkém svahu. Čerstvá zemina se zpravidla udusává po vrstvách 20-30cm vysokých, aby nedocházelo k přílišnému sedání budoucích konstrukcí. Staré domy postavené ve svahu mají, či měly s největší pravděpodobností již nějaké podpůrné konstrukce zabraňující erozi půdy a pohybům konstrukcí na svažitém pozemku. V průběhu rekonstrukce tak někdy stačí objevit a obnovit původní systémy a tím komplikaci odstranit.