V tomto článku najdete postup výroby jednoduchých dveří. Mnoho takových postupů a tipů najdete v naší publikace Jak postavit malý dům. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky. S touto knihou bude Vaše cesta za vysvněnou realizací jednodušší!

Výroba vysoce kvalitních truhlářských dveří je doménou zručného řemeslníka. Dveře jsou konstrukcí náročnou na preciznost zpracování, kterého lze docílit pouze kvalitními nástroji a na základě dlouhodobé řemeslné praxe.

Na následujících obrázcích je znázorněn postup konstrukce obyčejných dveří, které lze použít jak pro interiérové tak i pro venkovní využití. Takovou konstrukci může bez problému zvládnout i šikovný amatér.

Konstrukce jednoduchých svlakových dveří

Dveře na obrázku jsou tzv. „Svlakové dveře“ . Tyto dveře lze například dodatečně zateplit tak, že oblast rámové konstrukce vyplníme vhodným izolantem (minerální vata / konopná vata) a obijeme palubkami z obou stran.

Půdorys a řez jednoduchými dveřmi

A. Pohled na dveře z vnitřku
B. Průřez zárubně
C. Dveře shora
1. Podlahové desky

Detaily dveří

A. Jednoduchá dveřní mechanika
B. Pohled na pant při otevřených dveřích
C. Protikus pro dveřní mechaniku

Ukázka knihy Jak postavit malý dům

Návody a konstrukce od základů až po interiér drobných dřevostaveb pro bydlení najdete podrobně zpracované v této knize .