Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Konstrukce dřevostavby / konstrukční typy

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat. Naší další publikací je kniha Jak postavit malý dům, která se věnuje stavbě dřevostavby svépmocí s omezeným rozpočtem.

KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY

Bavíme-li se o konstrukci dřevostavby, máme namysli především vytyčení stavby , její základy, konstrukci podlahové deskystěnstropu , střechy a zejména její kvalitní zavětrování. Tímto stavba domu samozřejmě ani zdaleka nekončí a stavitele čekají ještě instalacepodlahová krytina, výroba oken a dveří, konstrukce příček, instalace tepelné izolace, montáž schodiště a mnoho dalšího.

Nejčastějším konstrukčním typem dřevostaveb je tzv. two by four systém. Jedná se o stavby, jejichž nosné konstrukční prvky se skládají převážně z jednotných profilů – nejčastěji 5 x 10 cm nebo 5 x 15 cm. Chceme-li silnější profil, stačí sdružit dva či více profilů k sobě a tím docílit rychle a efektivně požadovaného efektu. Dnešní moderní dřevostavby se zakládají nejčastěji na základových pasech.

Stavba dřevostavby je suchým konstrukčním montážním procesem a tak se vyznačuje především značnou rychlostí výstavby. Hrubá konstrukce rodinného domu na bázi dřeva by měla být hotova v průběhu jedné stavební sezońy tak, aby dokončovací práce mohli být realizovány v zimě, popřípadě následující sezońu. Základem dobré organizace je především detailně zpracovaný harmonogram prací. Úroveň stavebních prací a kvalita zpracované projektové dokumentace má naprosto zásadní vliv na životnost dřevostavby.

KONSTRUKČNÍ TYPY DŘEVOSTAVBY

Dřevo jako konstrukční materiál staveb se používá od nepaměti. V 19. a především 20. století se však v naší společnosti udály mnohé změny, které se promítly i do způsobu výstavby domů. Tyto změny byly zapříčiněné převážně populační explozí, vznikem industriálních městských zón a nám nejbližšímu rozvoji technologií. Vyprofilovaly se tak tři základní konstrukční typy dřevostaveb, s kterými se v dnešním světě můžeme setkat nejčastěji.

Nejstarším tradičním typem dřevostaveb jsou dřevostavby masivní. Hlavním nosným prvkem těchto domů jsou nosné stěny tvořené z masivních profilů skládaných na sebe. Tyto profily se spojují buď klasickými tesařskými spoji, moderními tesařskými ocelovými spojkami, nebo se lepí. Novodobým trendem je přídavná vrstva izolačního materiálu, která zlepšuje tepelně-technický standard budovy. Dalším typem dřevostaveb jsou dřevostavby skeletové. Tento typ využívá stejný princip, jako mají betonové skeletové domy. Nosná konstrukce je tvořena opracovanými masivními, či lepenými dřevěnými prvky. Tato základní nosná konstrukce je vyplněna lehkou konstrukcí, která staticky nespolupůsobí, tak jako u rámových (sloupkových) dřevostaveb. Tento konstrukční systém se využívá především v projektech velkých veřejných staveb, nebo bytových domů.

Sloupková konstrukce dřevostavby

Posledním a nejpoužívanějším systémem jsou již zmíněné dřevostavby rámové / sloupkové. Hlavními nosnými a statickými spolučiniteli je zde rámová kostra ze subtilních profilů a plášť z dřevitých desek, který spolupůsobí jako klasické zavětrování a zajišťuje komplexní tuhost konstrukce. Tento typ dřevostaveb je nejpoužívanějším typem při stavbě rodinných domů, a proto je mu v této publikaci věnována velká část prostoru.

Chcete se dozvědět více o dřevostavbách a zodpovědně se tak připravit na stavbu?

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!

Máte-li zájem o stavbu malého cenově dostupného domu ze dřeva, doporučujeme vám z našich publikací především knihu Jak postavit malý dům, kterou si můžete objednat přímo ZDE.