Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak postavit příčky u dřevostaveb

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Rozlišujeme dva základní druhy příček- nosné a nenosné. Nosné příčky přenášejí zatížení vyšších podlaží, podhledů a střech, zatímco nenosné příčky jsou dimenzovány tak, aby unesly vlastní zatížení a zatížení užitné (zatížení vyvolané běžným provozem- např. když se o příčku opřeme, nebo na ní pověsíme obraz). Sloupky u nosných příček by měly mít průřez minimálně 50x100mm a delší strana průřezu musí být v pravém úhlu k orientaci horních a spodních vazníků (rámů) příčky. Tyto vazníky jsou pevně uchyceny k obvodovým stěnám v místech jejich kontaktu. Tam, kde nosné příčky podporují přímo krokve, není nutné horní rám příčky zpravidla zdvojovat. U příček, které částečně podpírají pochozí podlaží, by osové vzdálenosti sloupků neměli překročit 400 mm. Naopak u příček, které podporují pouze podhled, mohou být sloupky vzdáleny až 600 mm. Konstrukční systém situace u oken a dveří je u příček stejný, jako u obvodových nosných stěn.

Existují dva základní principy napojení nosných příček. Častějším systémem je schematicky znázorněná konstrukce. Před montáží příčky je nutné dokončit všechny nosné prvky podlahové desky. Rám příčky se pak celý složí a na své místo instaluje klasickým způsobem, jako v případě nižšího podlaží. Je důležité striktně dodržovat projekt domu, aby byla zachována statická stabilita konstrukce. V ideálním případě by nosné příčky měly být v pozici přímo nad sebou, tak jak je znázorněno na schématu. U dalšího systému nosné sloupky horní příčky vytváří se stropnicemi tuhý spoj. Celá konstrukce je staticky stabilnější , avšak je nutné instalovat nosné prvky příček v podlaží, ještě před nosnou vrstvou podlahy, což citelně komplikuje samotnou montáž. Také zde vzniká eventuální požární ohrožení, s kterým je nutné počítat a konstrukci opatřit vzpěrami, které konstrukci nejen utužují, ale i zabraňují šíření požáru z jedné příčky do druhé.

Napojení nenosné příčky ke stropnicím je prováděno pomocí napojovacích profilů. Tento systém lze použít v případě, že je příčka ve stejném směru jako stropnice. Je nutné si uvědomit, že užitné zatížení stropu bude vyvolávat jeho průhyby, které by mohly být přenášeny do nenosné příčky a to nemusí být žádoucí. Hrozí pak destrukce jak příčky, tak i konstrukcí pod ní. Abychom zamezili tomuto nežádoucímu efektu, dává se mezi vazník a napojovací profil pružný materiál (např. pryž), který tyto průhyby dostatečně eliminuje.

Detail styku podlahy se stěnou bývá z estetických důvodů vyřešen rohovou profilovanou lištou. Důležité je, aby podlahová vrstva měla dostatečný prostor pro objemové změny a nedocházelo tak k její destrukci. Proto krycí rohová lišta může krýt také dilatační mezeru mezi nášlapnou vrstvou podlahy a deskovou konstrukci stěny. Rozměr dilatační mezery bývá standardně 12 mm, což by mělo vzniklé objemové změny pohltit.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!