Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak na rekonstrukci domu

Vždy jsem žil ve starých domech a přemýšlel,
kdo tu žil přede mnou. Museli byste být naprosto lhostejní, abyste to nedělali.

Ben Katchor

Rekonstrukce venkovských domů je fenomén, který se po letech bezhlavé výstavby nových rodinných domů opět hlásí o slovo. Tuto poptávku jsme zaregistrovali i my, a proto jsme se rozhodli jí věnovat v budoucnosti patřičnou pozornost. Napsali jsme knihu, která se věnuje přímo rekonstrukcím jako takovým.

Rekonstrukce venkovského domu v posledních několika letech v České republice nabývá na významu. V západních státech Evropy a to především ve Velké Británii má rekonstrukce starého domu velice silnou tradici. Povedená rekonstrukce domu svépomocí je totiž investice, kdy zvýšení ceny domu je větší, než investovaná částka. Vzhledem k rostoucímu zájmu o informacích týkajících se rekonstrukce starého domu jsem se rozhodl, že se tomuto tématu budu věnovat také ve své praxi. Budu na tomto webu ve spolupráci s odborníky z oboru zveřejňovat články, které se budou týkat rekonstrukce stávajících budov. Postupně se dotknu a popíši témata rekonstrukce základových konstrukcí, kde se dozvíte jak správně odvlhčit a zajistit starý dům, rekonstrukce podlahy, kde popíši základní druhy podlah a jednotlivá vhodná řešení opravy, rekonstrukce topení, kde se budu věnovat především kombinovaným druhům vytápění, rekonstrukce střech a krovu, kde popíši vhodné způsoby zateplení nevyhovujících prostor, rekonstrukce podkroví, kde se budu věnovat možným způsobům zvětšení obytných prostor, rekonstrukce koupelny a rekonstrukce kuchyně. Postup rekonstrukce domu popisuji v několika článcích, které jsou ukázkou obsahu knihy „Rekonstrukce domu“.

Máte v plánu se pustit do velké, či drobnější rekonstrukce?

Chcete zhodnotit svůj majetek promyšlenou a efektivní rekonstrukcí?

Nebo uvažujete spíše o stavbě nového domu?

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ:

Vlastní průzkum domu
Stavebně-historický průzkum domu
Průzkum základů
Zdroje vlhkosti
dům ve svahu

SAMOTNÁ REKONSTRUKCE:

Odsolování zdiva
Rekonstrukce základů
rekonstrukce zdiva
zajištění stability a únosnosti zdiva
rekonstrukce podlahy
rekonstrukce dřevěné podlahy
rekonstrukce podlahy nad terénem
rekonstrukce stropu
Oprava omítky
rekonstrukce starého domu
trhliny
rekonstrukce schodiště
rekonstrukce podkroví
rekonstrukce koupelny
rekonstrukce krovu
rekonstrukce fasády
rekonstrukce střechy
rekonstrukce topení
drobné betonové konstrukce a bednění
izolace vlhkých stěn a zdiva
tepelné mosty
oprava a druhy překladů
cena rekonstrukce
pojistná hydroizolace