Zaměření

Abychom mohli začít hloubit základy pro stavbu domu, musíme mít nejdříve zaměřenou přesnou výšku, s čímž nám pomůže geodet s nivelačním přístrojem. Všechny výšky se při stavbě domu vztahují k ±0,00, což bývá výška podlahy v přízemním podlaží- 1.NP. Tato výška by se měla v projektu domu vztahovat k přesné nadmořské výšce, což je však z praktického hlediska nedůležité.Výšku ±0,00 je vhodé zafixovat ještě na jiný,pevný bod mimo půdorys stavby, kde nám bude v nouzi k dispozici. S geodetem zatlučeme tzv. lavičky, které určují směr a pozici základů domu, a z kterých pak budeme moci odečítat přesné výšky. Zaměření bývá otázkou několika hodin a vyplatí se při této práci postupovat obvzláště svědomitě. Postavit dům je vaším životním rozhodnutím, a tak zde platí víc než kde jinde přísloví “Dvakrát měř, jednou řež“.

Zemní práce

K zemním pracím při stavbě domu patří zejména sejmutí ornice a vyrovnání budoucí zastavěné plochy do požadované roviny. Jelikož zemní práce patří ve stavebnictví k těm nejdražším, můžeme ornici použít jako přirozené bednění a sejmout jí ručně až po vybetonování základů. Ornici deponujeme na pozemku, při venkovních úpravách na konci stavby jí budeme potřebovat. V základní verzi projektu venkovského domu nepočítáme s podsklepenou částí, jelikož je stavba sklepa ekonomicky přibližně stejně náročná jako každé nadzemní podlaží.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali e-knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si nový e-book, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

Základy

Zabýváme se otázkou “jak postavit dům svépomocí“, a proto jsou v projektu venkovský dům navrženy základové pasy, jakožto tradiční spolehlivá forma základu pro levný dům. Ty si můžem s trochou elánu vykopat i bez použití těžké techniky. Základ musí sahat do nezámrzné hloubky, aby nedocházelo k promrzání do interiéru domu. V naších klimatických podmínkách se tato hloubka pohybuje v rozmezí 80-140 cm, podle druhu zeminy. Šířka se pak v projektu dvoupatrových rodinných domů pohybuje kolem 60 cm. Typový projekt domu obsahuje i menší základy pod nenosnými vnitřními příčkami. Všechny rozměry základů navrhuje statik a jeho výpočty, spolu s vypracovanými výkresy, by měly být součástí každé výkresové dokumentace pro stavbu domu. Před vylitím základových pasů je nutné vložit na jejich dno zemnící pásek (uzemnění). Otázku “z čeho postavit dům“ nemusíme u základů zdlouhavě řešit. Nejpoužívanějším materiálem je prostý beton, který nám na stavbu dopraví pump-mix. Je to jedna z nejjednodušších a nejekonomičtějších variant při stavbě domu svépomocí. Ještě než začneme betonovat vyhloubené rýhy, nesmíme zapomenout umístit prostupy pro připojení inženýrských sítí- ležaté kanalizace a vody. Můžem také ležatou kanalizaci a vodu před betonováním pasů rovnou položit. V tomto případě je nutno vedení kanalizace a vody oddělit od základu vhodnou dilatací, a tím předejít porušení vedení při sedání základu. Projekt venkovský dům obsahuje i přehledně vypracovaný sled dílčích prací, pomocí kterého můžete předejít různým dodatečným úpravám citelně navyšujícím náklady na stavbu domu.