Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Typy oken

Za všemi viditelnými věcmi leží něco většího.
Všechno je jen cesta, brána nebo okno,
za nímž se rozprostírá něco dalšího.

Antoine de Saint Exupéry

Plánujete rodinný dům a ještě nevíte jaká si vybrat okna? V tomto článku jsme shrnuli nejdůležítější vlastnosti, které by kvalitní okno mělo mít. Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Požadavky na okna

Mezi základní témata při návrhu oken patří jejich rozmístění na fasádě, velikost, proporce, členění a použitý materiál. Okna hrají velice významnou roli při celkovém estetickém hodnocení domu, a proto je nutné jejich návrh svěřit do povolaných rukou. U rezidenčních budov, mezi které zajisté rodinné domy patří, se obvykle navrhují okna v uspořádaných formách, které mají evokovat především klid a harmonii. Jinak by měla působit okna v mateřské školce, baru a jinak v rodinném domě. Je důležité si uvědomit, že rodinný dům nemá sloužit jako křiklavá reklama na vkus svého majitele. Aura, kterou by rodinný dům měl vyzařovat, by měla rezonovat se slovy jako je bezpečí, domov, útočiště a jistota.

Řez dřevěným a plastovým oknem

Až 40 % celkových energetických ztrát jde na vrub právě oknům, a proto je nutné jejich rozmístění pečlivě naplánovat. Čím je plocha oken vyšší, tím jsou větší tepelné ztráty. Proto musíme zvolit ideální velikost oken, abychom vyvážili poměr tepelných ztrát a prosvětlení. Okna se v dnešní době vyrábí standardně na míru, a tak lze objednat prakticky jakýkoliv formát. Nejvhodnější však bývá se řídit podle rozměrů konkretizovaných v architektonickém návrhu. Je pochopitelné, že převážná část oken bude situovaná na jižně orientovaných fasádách. Na severní neprosluněné fasády se zpravidla umísťují pouze nezbytně nutná okna, sloužící k odvětrávání a střídmému prosvětlení neobytných částí domu. Mezi neobytné prostory patří například sklady, koupelna, záchod nebo kotelna. Obytná místnost je charakterizována požadavkem na dobu přímého slunečního osvětlení plochy místnosti.

Různé výšky parapetů a jejich využití

Na oknech jsou tři druhy spár, jimiž zpravidla uniká nejvíce drahého tepla. První a druhý typ spár je přímo na výrobku a ze samotné výroby je precizně zpracován. Jedná se o spáry mezi sklem a rámem okna a mezi rámem okna a jeho křídlem. Nejproblematičtější bývá spára mezi oknem a zděným ostěním. Zde často již dochází k nekvalitní řemeslné práci, která může zapříčinit největší tepelné ztráty při provozu domu.

Mezera mezi stěnou a rámem okna by neměla přesahovat 2 cm, což se však velice často porušuje. Technologické řešení zaizolování spáry kolem oken by mělo podléhat přísné kontrole a mělo by být vždy v souladu s pokyny, které stanoví a v manuálu popíše výrobce použitých oken. K tmelení se používají různé lepicí pásky, tmely, těsnící provazce a jiné, k tomu určené, materiály. Často je detail „vyřešen“ aplikací velice oblíbené, ale nestálé a izolačně nevhodné, montážní PUR pěny. Spára mezi oknem a zdí musí splňovat nulovou zatékavost, zvukově-izolační normu, tepelně-izolační normu a v neposlední řadě normu estetickou – tj. precizní vyřešení a zpracování návaznosti na venkovní fasádu a vnitřní povrchové řešení stěn.

Druhy oken

Dřevěná okna

Dřevěná truhlářská okna jsou od nepaměti tradiční formou okenních otvorů. Jejich velikou výhodou je poměrně vysoká životnost, která je však podmíněna správnou péčí a pravidelnou údržbou. Na mnohých českých zámcích jsou stále funkční dřevěná okna z přelomu 16. a 17. století. Okna jsou bičována povětrnostními vlivy především na severně orientovaných fasádách domu. Okna se vždy impregnovala v pravidelných přibližně pětiletých intervalech různými tradičními přípravky, jejichž báze jsou obsaženy i v novodobých nátěrech. Mezi nejběžnější patří fermež, lněný olej nebo vosk. U dřevěných oken si ceníme především příjemné textury dřeva, která může díky transparentním povrchovým úpravám patřičně vyniknout.

Mezi novodobé formy dřevěných oken patří eurookna, která se u nás vyrábějí pod několika různými značkami. Vyrábějí se z „nekonečných“ lepených profilů, které produkuje automatizovaná výrobní linka. Splňují všechny normové parametry. Mezi jejich největší výhody patří skvělá zvuková izolace, vysoký tepelně-izolační standard a stálý tvar, který je při různých povětrnostních podmínkách neměnný. Dřevěná eurookna Vám vyrobí podle Vámi zvolených rozměrů a vybraného typu členění. Je však důležité říct, že profily eurooken jsou ve srovnání s tradičními truhlářskými okny poměrně masivní a často tím snižují míru osvětlení místnosti. V případě malých oken na záchod jsou profily prakticky stejně tlusté, jako u oken do obývacího pokoje. Malá eurookna mají prokazatelně předimenzované rámy, což je způsobeno unifikovanou tovární výrobou, které se nevyplatí dělat větší počet různých profilů. Životnost dřevěných oken je nadstandardně zvyšována také venkovními hliníkovými kryty dřevěných rámů a křídel.

Plastová okna

Plastová okna jsou velkým tuzemským hitem také díky masivní podpoře ze strany státu formou různých programů typu „Zelená úsporám“ atd. Méně známo je však již to, že naši západní sousedé se poučili z vlastních chyb a od plastových oken již od začátku 90. let hromadně ustupují. Plastová okna namontovaná v předchozích dekádách začala totiž hromadně degradovat vlivem UV záření a povětrnostních podmínek. Dočasný trend tak pominul a opět jsou především v Německu, Francii a ostatních západních státech v kurzu okna dřevěná. Často diskutovaným tématem je také nízká estetická úroveň plastu jako pohledového stavebního materiálu. O plastová okna se nemusíte starat, avšak nelze je ani opravit, jelikož to technologicky nejde. Na rozdíl od dřeva tvrzené PVC po dvaceti letech zkřehne natolik, že nemůže dále plnit konstrukční nároky okenních rámů
a křídel. Nezbývá nic jiného než ho vyhodit a nahradit jinými okny. Mezi výhody plastových oken patří jejich příznivá cena a odolnost vůči biologickým škůdcům.

Hliníková okna

Hliníková okna patří mezi nejdražší, ale také mezi nejspolehlivější formy okennh otvorů. Jejich výhodou je nenáročná údržba, vysoká životnost a velice subtilní profily rámů. Proto jsou oblíbené u architektů a můžeme je tedy vidět především u architektonicky precizně zvládnutých realizací. Všechny tyto výhody jsou však vykoupeny vysokou cenou, která logicky vyplývá z cenové relace hliníku a jeho náročného technologického zpracovávání.

Zajímavý web věnující se tématice dveřních a okenních otvorů je například svět oken .

Interiérové parapety

Po omítkách můžeme pozvat výrobce oken, aby osadil interiérové parapety. Důležité je, aby před instalací interiérových parapetů byly dokončeny veškeré hrubé práce na stavbě. Jedná se o významný interiérový prvek, a proto je nutné dbát na to, aby nedošlo k nějakému zbytečnému mechanickému poškození. Nejlepší je parapety oblepit lepenkou a igelitovou fólií, protože bude na stavbě probíhat ještě mnoho dodělávek rozličného typu. Mezi nejkvalitnější parapety patří parapety z masívního dřeva, které jsou klasickým truhlářským interiérovým prvkem. Samozřejmě existuje mnoho alternativ od kovových, plastových až po všemožné dýhované dřevotřískové profily. Parapety se aplikují na suchý, očištěný okenní otvor. Otvor se vyměří a pak se u parapetového profilu odečtou dva milimetry z každé strany, ty se pak vyplní tmelem. Na povrch naneseme montážní pěnu a parapet do otvoru zasuneme. Parapet nesmíme zapomenout mírně vyspádovat (2°) tak, aby nedošlo k zatékání vody směrem k okennímu rámu. Po zaschnutí montážní pěny vytmelíme boční spáry a mezeru mezi parapetem a oknem silikonovým tmelem. Ochrannou fólii parapetu odstraníme tehdy, až budou všechny práce na stavbě, které by povrch parapetu mohly ohrozit, dokončeny.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího