Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Obvodový plášť- konstrukce obložení dřevostavby

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Dnes již existuje nepřeberné množství různých typů obvodových plášťů a je obtížné se v nastalé situaci zorientovat. Na výběr máme z mnoha typů dřevěných obkladů, které se mezi sebou liší typy profilů, druhem použitého dřeva a v neposlední řadě také povrchovou úpravou. Dalšími typy jsou například různé cementotřískové desky, formátované plechy, nebo různé zděné předstěny. Držíme se zpravidla nejtradičnější formy obvodového pláště- dřeva. Další velice častou kategorií obvodových plášťů dřevostaveb jsou zděné obvodové pláště.

Mezi typické dřevěné obklady, kladené v horizontální směru patří palubky kladené s přesahem, na pero a drážku, nebo na polodrážku. Ve vertikálním směru se kladou prkna s latěmi kryjícími mezery, nebo prkna kladeny střídavě s přesahem. Povrchové úpravy mohou být také velice rozmanité, avšak neměli bychom zapomenout na základní první impregnační nátěr s ochranou složkou proti houbám a plísním a druhý nátěr s možným barevným odstínem, který bude plnit jak ochrannou, tak estetickou funkci. U každé barvy, či laku je způsob aplikace a doporučovaný počet vrstev různý.

U obvodového pláště znázorněném na obrázku přitloukáme hřebíkem lať do každého sloupku konstrukce. Hřeb by měl bít vzdálený od okrajů min. 2,5 cm, od horního a dolního okraje latě min 3,8 cm. U profilovaných palubek zatloukáme ještě hřebík v místě jejich spoje. V případě že mají jednotlivé profily horizontálního obkladu fasády šíři 200 mm a více, je nutné počet hřebíků zdvojnásobit. U vertikálního pláště budovy jsou v případě spodní vrstvy z desek tlustých do 1,5 mm doporučeny rozteče hřebů do 400 mm. U desek tlustších jsou doporučovány rozteče hřebů okolo 600mm. V případě, že rozteče nosných sloupků ve stěnách přesahují 400mm, doporučuje se přidat vnitřní horizontální vazník (můstek) doprostřed výšky sloupku

U montáže jakékoliv fasády je vhodné si uvědomit, jaký typ větru na lokalitě převládá. Na našem území je to zpravidla silný celoroční severní vítr, tudíž severně orientované fasády domu budou několikanásobně zatížené povětrnostními vlivy. Proto je nutné na severně orientované fasády klást při stavbě o to větší kvalitativní nároky.

Při kotvení exteriérového dřevěného obložení do podkladní vrstvy, zpravidla do některého druhu deskového materiálu bychom měli použít hřeby, či vruty s povrchovou ochranou proti korozi. Například z nerezové, či galvanicky upravené oceli. Hřeby by měli proniknout do nosné konstrukce minimálně 3,5 cm. Kotvící konstrukce je v našem případě zpravidla sloupek, či vaznice rámové konstrukce stěny. Při kotvení v místě desky by hřeb měl projít celou její tloušťkou. U vrutů jsou doporučované hloubky cca o ¼ kratší. Při plánování obkládání fasády prkny, je nutné tento materiál nechat proschnout do stádia standardní vlhkosti exteriéru místa, kde budou použity. Velice důležité je prkna skladovat tak, aby se nekroutila a neměli jsme tudíž při jejich aplikaci zbytečné problémy. Při instalaci vlhkých prken se ve fasádě začnou po proschnutí radikálně zvětšovat mezery a místo s hřeby může začít praskat.

Další velice častou kategorií obvodových plášťů dřevostaveb jsou zděné obvodové pláště.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!