Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Návrh rodinného domu

Vyzděné stěny a štít

Navrhování rodinného domu je rozsáhlá disciplína, která se učí na vysoké škole stejně dlouho jako například práva, nebo medicína. Zastupování profesionála při navrhování domu je velmi neuvážené a nezodpovědné jak vůči lidem, kteří budou s Vámi dům sdílet, tak především vůči Vám samotným. Je nemožné na několika stránkách kompletně shrnout tak rozsáhlou problematiku, a tak jsem se omezil pouze na hlavní principy, které je dobré znát při výběru vhodného projektu, nebo při spolupráci s architektem.

HLAVNÍ ZÁSADY

Řídíme-li se při formování představ o našem domu převážně ekonomickými aspekty, měli bychom mít na paměti několik základních zásad.

• efektivní komunikace
• omezení nadstandardních provozů
• respektování denní a noční zóny

Efektivními komunikacemi mám na mysli důraz na minimalizaci chodeb, které slouží pouze jako spojovací články jednotlivých místností a není žádoucí je mít nadstandardně dimenzovány. Navržení takového půdorysu, kde jsou chodby efektivně umístěny, je alfou a omegou základních kvalit domu. Chcemeli si pořídit opravdu ekonomické bydlení, je vhodné se zamyslet nad potřebou nadstandardních prostor. Mezi nejvýznamnější z nich patří zcela určitě vestavěná garáž, dále prostory typu prádelna, posilovna, pracovna a jiné, které nepatří mezi základní obytné, či technologické místnosti domu. Dalším významným aspektem při navrhování domu je vhodné rozdělení domu na denní a noční zónu. S tím souvisí návrh místností tak, abychom při vstupu do domu, nebo při aktivitě v obývacím pokoji nerušili klidovou zónu ložnic. Velice důležitým aspektem při navrhování denní a noční zóny domu je orientace ke světovým stranám.

OBYTNÉ MÍSTNOSTI

V navrhovaném domě rozlišujeme celkovou a obytnou plochu. Celková, neboli užitná plocha je plocha všech místností a prostorů domu. Obytná plocha je součet podlahových ploch všech obytných místností. Poměr užitné plochy a plochy obytné je významným aspektem při určování kvality domu/ bytu a tedy jeho tržní ceny.

Obytná místnost je každý prostor (především obývací pokoj, ložnice, kuchyně, pracovna), který vzhledem ke své dispozici a technickému řešení splňuje normové požadavky na obytné místnosti dle ČSN 734301. Tyto požadavky se vztahují především k přímému dennímu osvětlení, přímému větrání, minimální světlé výšce a minimální předepsané šířce. Musí mít podlahovou plochu min. 8 m², pokud byt tvoří pouze jedna obytná místnost, musí mít min. 16 m².

V malých bytech, či domcích je součástí hlavní obytné místnosti zpravidla i kuchyně. S narůstající plochou domu se k obývacímu pokoji přidávají jednotlivé ložnice. Je důležité vědět, že z obytné místnosti a kuchyně nesmí být přístup do místnosti s WC. Místnost s WC musí být od těchto prostor oddě-lena dvěma dveřmi. Výjimku tvoří ložnice, která má vlastní koupelnu s WC.

Chcete-li znát zásady navrhování pro jednotlivé místnosti v domě pokračujte na tyto stránky:

Návrh koupelny
Návrh kuchyně
Návrh obývacího pokoje
Návrh ložnice
Návrh venkovních úprav

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.