Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak namontovat střešní okno

Následující článek je o montáži střešních oken. Přinášíme Vám pár rad a tipů, na co si při montáži dát pozor. Je to jeden z nejproblematičtějších detailů naší střechy, takže ho není radno podcenit. Kompletní postupy při stavbě domu svépomocí najdete v knize Stavba domu svépomocí.

Proporce střešního okna

Nesmíme zapomenout na pečlivou montáž střešních oken. Střešní okna si můžeme koupit a namontovat sami, nebo pomocí firmy, která montáž zajistí. Jako výlezový otvor ke komínu a na střechu vyrábí výrobci střešních oken střešní okénka, která nám mohou také zároveň přisvětlit podkrovní část domu. Tento prvek může být také zkonstruován klempířem.

Nejdříve je nutné instalovat rám okna, upevnit a vyrovnat. Zde se setkáváme s častou chybou, kdy rám je upevněn pouze na slabou střešní lať. Musí být vždy použita montážní lať, která zajistí správné uchycení okna a celý rám okna zpevní. Abychom docílili maximální těsnosti okna, použijeme montážní příložníky. Dalším krokem je napojení pojistné hydroizolace na odvodňovací žlábek nad oknem. Tato kombinace zajišťuje odtok srážkové vody, a tudíž chrání tepelnou izolaci kolem okna proti provlhnutí. Přesný technologický postup uvádí v manuálu k výrobku výrobce. Tyto důležité detaily střechy, které jsou velice náročné na přesnost bychom měli nechat na kvalifikovaných řemeslnících. O konkrétních postupech při instalaci okna píšeme v další části článku, nejdříve si však řekneme něco o samotném návrhu umístění oken.Návrh a instalace střešních oken

• Návrh umístění oken je velice důležitý a má obrovský, prakticky výsadní vliv na působení vnitřního prostoru na uživatele. Dobrý architekt umí navrhnout optimální velikost a množství oken tak, aby obytný prostor splňoval základní hygienické a estetické požadavky. Norma totiž ukládá přesný rozsah oslunění daného prostoru tak, abychom ho mohli klasifikovat jako obytnou místnost. A obytné místnosti mají daleko větší tržní hodnotu než místnosti, které tyto parametry nesplňují tzv. ateliéry. Při návrhu je velice důležité umístění oken, materiál atd. Architekt má také za úkol navrhnout úpravy v krovové konstrukci, aby mohla být okna kam namontována. Jedná se o typická řešení pomocí výměn. Používají se jak ocelové, tak dřevěné profily. To záleží na návrhu architekta po domluvě se statikem.• Instalace. Po odkrytí střechy se vyřeže střešní laťoví podle rozměrů okna. Potom se musí okenní otvor přizpůsobit rozměrům okna i na úrovni krokví, a to prostřednictvím výměny, zdvojení nebo pomocné krokve. Jako další krok se podle údajů výrobce vyrovnají a přišroubují na krokve buď oporné latě, nebo speciální (dřevěný) rám. Pokud je k dispozici, musí se okolo rámu narazit nebo nastřelit síťováním vyztužená ochranná fólie a odstranit její přečnívající části.

Po těchto přípravách následuje montáž takzvaného krycího rámu, který se musí volit tak, aby ladil s příslušnou krytinou. Je zhotoven zpravidla z mědi nebo z potaženého hliníku, a má za úlohu odklánět dešťovou vodu dopadající ze stran na spodní tašky.

Při mnoha okenních systémech je krycí rám zcela prefabrikovaný prvek, který se položí na dvě oporné latě, a potom se přišroubuje ke krokvím nacházejícím se pod nimi. Často se ale sestavuje z více dílů, které se přizpůsobují místu, které je k dispozici a musí se sestavit. Přitom se vždy postupuje zdola nahoru. V zde uváděném případě se nejprve postaví dolní příčný díl s olověnou zástěrkou, potom následují boční díly, a teprve potom horní příčný díl. Všechny díly musí být upevněny speciálními spojkami, které se přikládají k zakoupenému oknu. Hotový rám díky svému profilu zaručuje rychlé odtékání vody, a díky speciálním podložkám z gumy a pěnové gumy se stará o těsné spojení se střešní krytinou.


Olověná zástěrka, která vždy tvoří spodní uzávěr, spočívá na střešní krytině a musí se přesně přizpůsobit taškám rukou nebo gumovým kladívkem.

Při montáži krycího rámu se doporučuje zavěsit okenní křídlo, aby se osvědčilo, zda se může bez překážek pohybovat. Jestliže překážky jsou, můžete střešní kryt kolem okna předělat. Někdy se musí přizpůsobit několik tašek. To se dá udělat řezací bruskou, nebo speciálním strojem pro řezání namokro. Jestliže jsou potřebná přizpůsobení tohoto druhu, řežou se podle možnosti ne tašky přímo přiléhající k oknu. Bezprostřední sousedství okna by mělo být tvořeno celými elementy, aby tašky přiléhaly co nejtěsněji.

Obložení okenního ostění z vnitřní strany si samozřejmě můžete dělat sami. To se dá nejlépe s pomocí nosné laťové konstrukce a sádrokartonových nebo masivních dřevěných desek. Přesná práce je zde docela obtížná, vzhledem ke složitému uspořádání. Mnozí výrobci proto nabízejí hotovou univerzální zárubeň, která se díky přiloženým šablonám a podrobnému návodu dá bez velké námahy přizpůsobit sklonu a tloušťce střechy. V každém případě se vnitřní zárubeň instaluje až po obložení úkosů.

Před montáží oken nejsou ještě hotové okapní svody. Ty přijde klempíř dodělat až po finální fasádě. Můžeme zajistit odtok ze žlabů provizorním způsobem, aby nám voda nepodmáčela stěny. Tím bychom měli míti interiér stavby zajištěný proti srážkám. Stavba může pokračovat v suchu, bez ohledu na nepřízeň počasí!

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.