Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Projekty domů

Projekt domu je druhá velmi důležitá otázka, kterou je potřeba se zabývat v případě, že jste vyřešili otázku pozemku. Často se prodávají rodinné domy na klíč – Vy si vyberete typový dům a na Váš pozemek přijede stavební firma a dům postaví. Publikace Stavba domu svépomocí Vám pomůže s výběrem vhodného projektu a Vy ušetříte.

Projekt domu je nejdůležitější dokument k tomu, abyste získali stavební povolení. Od zpracovatele projektové dokumentace dostanete standardně čtyři paré, ze kterých jsou minimálně dvě kompletně orazítkovaná autorizovaným inženýrem. Ty pak putují na stavební úřad. Naše návrhy bývají zpracovány tak, aby byla vnitřní dispozice co nejúčelněji využitá. Nezapomínáme na úložné prostory ani na archetypální charakter správné venkovské stavby. Návrhy našich staveb jsou pro Vás však spíše inspirací, v naprosté většině případů zpracováváme projekty přímo na míru. Vzhledem k různým potřebám a představám klientů je to dnes jediný správný způsob, jak k zpracování projektu přistupovat. Více se dovíte v následující kapitole „Architekt“. Po vyřízení všech administrativních záležitostí stačí začít organizovat stavební práce, nebo podepsat smlouvu o dílo s Vámi vybranou stavební firmou a stavba může začít. Stavební firma mívá již zkontaktované různé dodavatele stavebních materiálů za zvýhodněné ceny, a tak je nutné předem zvážit veškeré alternativní přístupy k organizování výstavby.

Projekty typových domů naleznete na internetu či v různých katalozích. My a mnoho dalších architektonických studií nabízí služby profesionálních architektů, kteří ke klientům přistupují individuálně. Samozřejmou součástí projektů je správné zakreslení domu na Váš konkrétní pozemek. Tzv. koordinační situace se zakreslením sítí, zákres do katastru nemovitostí, nebo do územního plánu. Bez těchto výkresů není zpravidla možné podle pravidel nastavených zákonem stavební povolení získat. Naše dokumentace pro stavební povolení jsou podrobně zpracovány, a proto lze podle těchto výkresů rovnou stavět. Zpracovatel dokumentace Vám také může pomoci s různými dokumenty, které si vyžádají úřady. Jsou to vodohospodáři, ekologové, lesy ČR, ale také například policie, či dopravní úřad. Administrativní práce týkající se vyřizování různých povolení ke stavbě se nazývá inženýring a v dnešní době se stala pro mnoho specializovaných inženýrů prací na plný úvazek. Není vůbec ojedinělé, že inženýring zpracovává jiná osoba než samotný projekt. Chcete-li ušetřit, můžete si všechna potřebná povolení ke stavbě „vyběhat“ sami.

Správný projekt domu by měl obsahovat tyto výkresy:

 • A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 • B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 • C. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
 • __C.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
 • ____C.1.1 KOORDINAČNÍ SITUACE
 • ____C.1.2 PŮDORYSY
 • ____C.1.3 PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ
 • ____C.1.4 POHLEDY
 • ____C.1.5 TABULKA OKEN A DVEŘÍ
 • ____C.1.7 ZÁKLADY
 • ____C.1.8 SKLADBY
 • ____C.1.8 DETAILY
 • ____C.1.9 ZÁKRES DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 • ____C.1.10 ZÁKRES DO ÚZEMNÍHO PLÁNU
 • __C.2 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY
 • __C.3 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY
 • ____C.3.1 PROJEKT KANALIZACE
 • ____C.3.2 PROJEKT VODOVODU
 • ____C.3.3 PROJEKT PLYNU
 • ____C.3.4 PROJEKT ELEKTOINSATLACE
 • ______C.3.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE MATERIÁLU
 • ______C.3.4.1 PŮDORYSY
 • ______C.3.4.1 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
 • ____C.3.5 PROJEKT VYTÁPĚNÍ
 • ______C.3.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE MATERIÁLU
 • ______C.3.5.1 PŮDORYSY
 • ______C.3.5.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ
 • __C.4 STATICKÁ ČÁST
 • ____C.4.1 VÝPOČTY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ
 • ____C.4.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ
 • ____C.4.3 SKLADBA STROPU
 • ____C.4.4 DETAILY
 • ____C.4.5 VÝKRES KROVU

Chcete se dozvědět další užitečné informace o pořizování jakéhokoliv projektu?

Jak si dát pozor na možná úskalí, a které to vlastně jsou?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.