Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zakládání dřevostavby na patkách

Chcete-li získat přehled o možných způsobech zakládání dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Nejpoužívanější způsob zakládání dřevostaveb na patkách je znázorněn na obrázku níže. Dimenze a vzdálenost patek je odvislá od mohutnosti nesené konstrukce. Obecně platí, že by patky měly zasahovat až do nezámrzné hloubky, která se v našich zeměpisných oblastech pohybuje kolem 1m pod zemí. Nehrozí tak podmrznutí základu a jeho nežádoucí pohyb.

Jednotlivé nosníky, které vynášejí podlahu 1.NP, je nutné podepírat na místech s největším ohybovým momentem, což bývá zpravidla ve třetinách rozponu. Důkladnější a finální odpověď na ideální rozložení patek Vám samozřejmě dá statik, ovšem u drobných dřevostaveb lze tyto vzdálenosti snadno odhadnout podle selského rozumu.

Založení malé dřevostavby na patkách

Zakládání na patkách spočívá v tom, že se vybetonuje (viz obrázek), nebo vyzdí patka, která vynáší prostřednictvím dřevěného hranolového profilu vazné prvky. Tento hranolový profil bývá nasazen na ocelový trn, který je kotven do betonové patky. Mezi hranolem a betonovou patkou je samozřejmě vložena hydroizolace, která brání degradaci sloupku. Na obvodech dřevostaveb se sloupkový systém příliš neuplatňuje, jelikož nezabrání promrzání tak, jako souvislý základ tvořený vyzděnou stěnou.

Dalším podobným způsobem zakládání dřevostaveb je založení na betonových patkách, které jsou vility do předem připravené papírové formy. Chceme-li docílit ještě stabilnějšího a poctivějšího základu, může být spodek takové patky provázán ocelovou výztuží. Válcovitá patka je visuálně elegantním řešením.

Stavbě dřevostaveb se věnujeme nejenom v publikaci Dřevostavba svépomocí, ale také v publikaci Jak postavit malý dům, jejíž ukázky můžete vidět na TÉTO STRÁNCE.

Kniha Jak postavit malý dům

Zakládání pomocí patek může mít mnoho rozličných podob a záleží především na kvalitě návrhu a zručnosti řemeslníka, který práci provádí. Patkami lze vyřešit jak založení drobné zahradní architektury, tak i založení plnohodnotného rodinného domu. Většina rodinných domů se však dnes zakládá na pevnějších pasech a deskách.Patkami lze vyřešit nepříznivé terénní nerovnosti, s kterými bychom jinak zápolili pomocí těžké stavební techniky.


Objednejte si ZDE knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu! V knize najdete mnoho rad a tipů týkajících se nejenom zakládání dřevostaveb ale také konstrukce ostatních částí stavby jako je podlahová deskastěny, schodiště nebo například střecha a různé ekonomické technické varianty střešní krytiny.

Návrh dřevostavby, která je založena na betonových patkách najdete například ZDE.

Pokud vás tento článek zaujal a rádi byste se o stavbě dřevostavby dozvěděli více, můžete pokračovat na TUTO STRÁNKU, kde najdete odkazy na další zajímavé články s tématikou dřevostaveb svépomocí.