Během rekonstrukce bytu jdou ruku v ruce s rozvody vody i rozvody odpadů. S jejich výměnou je třeba počítat nejen se změnou dispozice, ale i v případě, kdy již nevyhovuje jejich technický stav. Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů je v bytech velmi úzce navázána na polohu domovních stoupaček. Z důvodu dodržení potřebných sklonů (aby voda odtékala) potrubí odpadů se zařizovací předměty napojené na vodu umisťují co nejblíže společným stoupačkám. V co nejkratší možné vzdálenosti se umisťuje WC, které potřebuje pro potrubí větší spád a napojuje se na potrubí v úrovni podlahy. V delší vzdálenosti může být umístěno umyvadlo / dřez apod., které nepotřebuje takový sklon odpadního potrubí a napojení na odpadní potrubí je ve větší výšce.

Materiál vnitřních rozvody odpadů

Dnes se používají plastová potrubí, pro vnitřní rozvody (ve stěnách či na povrchu) nese označení HT. Jedná se o světle šedé potrubí s průměry od 32 mm do 150 mm a různých délkách. Krom rovných kusů potrubí je sortiment rozšířen o širokou škálu tvarovek pro snadnou instalací a napojení (např. kolena v různých úhlech, odbočky, redukce, čistící kusy aj. )

Doporučené průměry a výšky umístění potrubí:

výška vývodů odpadů 1doporučený průměr potrubí
umyvadlo53 cm DN 50
vanav úrovni podlahyDN 50
sprchav úrovni podlahyDN 50
WCv úrovni podlahyDN 110
dřez55 cmDN 50
myčka55 cmDN 50
pračka50 – 60 cmDN 50
  1. (od úrovně finální podlahy) ↩︎

Spád připojovacího potrubí

Hlavním úkolem připojovacího potrubí (mezi svodným odpadním potrubím a zařizovacím předmětem) je zajištění dostatečného odtoku odpadních vod ze zařizovacích předmětů. Volíme dostatečný spád potrubí, obvykle splašky odtékají díky gravitaci. Při nedostatečném sklonu nemá odpadní voda dostatečný proud a hrozí zanášení potrubí.

Minimální spád kanalizace vychází z průměru potrubí a odtoku, přesně je zadán normou stavebního zákona. Obecně platí, že minimální sklon připojovacího potrubí by měl být 3%, nejlépe pak 5 %. To znamená, že rozdíl výšek mezi jedním koncem potrubí a druhým koncem potrubí na délce 1 m je alespoň 3 cm (5 cm).

Trasa potrubí se volí co nejvíce přímá, s co nejmenším počtem kolen a přípojek. Potrubí se obvykle vede v drážkách dostatečně silného zdiva, v instalačních předstěnách nebo sádrokartonových příčkách, případně volně na stěně.

S odpadním potrubí musíme počítat i v místech kondenzačních kotlů nebo jednotek klimatizací.

Více informací o rekonstrukci naleznete v naší knize Rekonstrukce domu.