Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Klempířské práce svépomocí

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE- POSTUP

V následujícím článku se budeme věnovat zíkladním klempířským pracem, abyste měli přehled, co vše obsahují a na co se máte připravit. Kompletní postup při stavbě domu popisuje naše kniha.

Klempířské práce jsou tradičním řemeslem, které se po staletí vyprofilovalo užíváním plechových střešních krytin. Ani dnešní novostavby a rekonstrukce se bez klempířských prací neobejdou. Základní úlohou klempíře je zajistit odvod veškeré srážkové vody ze stavebních konstrukcí až do kanalizace nebo jímky.

Správný klempíř by měl znát dopodrobna všechny normy, které popisují klasické detaily a minimální sklony žlabů. Klempířské práce však nekončí pouhými okapy, ale pokračují také oplechováním komínu, střešních oken, úžlabí, parapetů a dalších stavebních prvků. Důležitá je také precizní práce s různými typy klempířských tmelů, které mohou být s čistým svědomím použity pouze v některých případech. V náročných střešních partiích a detailech žádný tmel nemůže nahradit kvalitně zpracovaný plechový prvek.

Klempíř musí změřit jednotlivé části a na dílně vyrobit oplechování komínu. Veškeré klempířské prvky je nutné osadit na střechu před montáží krytiny. Konkrétně se jedná o oplechování komínu, žlabové háky, žlaby a štítové oplechování, nebo tzv. krajové tašky. Krajové tašky se vyrábí levé a pravé. Mezi nejčastější a zároveň nejvážnější chyby při zpracování klempířských detailů patří netěsné návaznosti jednotlivých dílů. Spáry by měly být důkladně utěsněné tmelem, aby nedocházelo k zatékání do konstrukce. Zatékání do konstrukce má velice negativní vliv na její tepelně-technické vlastnosti, v případě promrzání dochází k vážným nevratným destrukcím. Vlhnutí konstrukce má také neblahý vliv na vnitřní prostředí, jelikož dochází ke kontaminaci vzduchu sporami hub a plísní.

Kvalitní klempířské práce jsou řemeslnou záležitostí

Měděné okapy patří mezi nejušlechtilejší klempířské prvky a ve stavebnictví se používají již celá staletí. Jejich výhodou je prakticky neomezená životnost a v podstatě nulová potřeba údržby. Jak známo, časem se jejich tmavě hnědá barva změní na tyrkysovou, typickou především pro báně barokních kostelů. Nevýhodou měděných okapů je jejich cena, která je přibližně třikrát vyšší než u běžných pozinkovaných okapů. Další nevýhoda spočívá v tom, že jsou obvyklým cílem zlodějů kovů, takže musíte sami uvážit, zda je Vaše lokalita z tohoto hlediska vhodná, či nikoliv.

Okapy z TiZn –Titanzinak (Rheinzink) je velice oblíbeným klempířským prvkem v moderní architektuře především v našich zeměpisných šířkách. Jeho vkusným začleněním do návrhu stavby docílíme kvalitního výsledku. Z titanzinku se dělají také celé střechy, jejichž užití je nutné zvolit s ohledem na okolní zástavbu. Ne vždy se totiž moderní plechová krytina hodí do kontextu konkrétní lokality. I přes jeho vzrůstající popularitu se ozývají hlasy, především z řad klempířů, že tento materiál je velice měkký, a tudíž má menší trvanlivost. Především ve srovnání s klempířskými prvky z lakovaného pozinkovaného plechu.

Plastové a poplastované okapy – okapy z plastů se dodávají se všemi systémovými doplňky tak, aby se komplikované klempířské práce na stavbě eliminovaly. Jsou pochopitelně levnější, než okapy z ušlechtilých materiálů, a tak jsou vhodným řešením pro ty, kteří šetří při stavbě domu každou korunu. Z estetického a ekologického hlediska je však plast jako materiál méně hodnotný a jeho necitlivé začlenění do projektu může vést k degradaci výsledného stavebního díla na pokleslou katalogovou úroveň.

Pozinkové ocelové okapy – jsou nejlevnější variantou klempířského materiálu. Vyžadují však nejvyšší péči ve formě opakované údržby natíráním zoxidovaných částí. Pečlivou ochranou tak docílíme nadstandardní životnosti i těchto obyčejných okapů.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ:

Chcete dokázat na organizaci stavby a nákupu materiálů ušetřit?

Stavíte, nebo plánujete stavět rodinný dům?

Objednejte si knihu, která Vás provede přípravami a samotnou stavbou domu: ZDE.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.