Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Návrh venkovních úprav- terénní a jiné úpravy kolem stavby

Venkovní úpravy kolem domu mají zásadní vliv na kvalitu života vně Vašeho domu. I zde platí různé zásady, o kterých je dobré se informovat, aby výsledná podoba zahrady byla v souladu s Vašim očekáváním.

Velmi důležitou fází stavby domu jsou terénní a jiné úpravy po dokončení stavby. Na spoustu věcí je však potřeba myslet ještě před samotnou výstavbou, a to především u přípojek, jímek, studen atd. Důležité je také předem promyslet, kam uložíme sejmutou ornici z pozemku, kterou budeme následně při terénních úpravách kolem domu potřebovat. Před jakýmikoliv stavebními zásahy je vhodné zmapovat stávající zeleň, především stromy a vybrat ty, které chceme zachovat. Na pozemku se bude pohybovat těžká technika a poškození zdravého stromu nedbalostí je nevratný krok. Doporučuje se tedy tyto stromy označit a ochránit dočasným dřevěným plůtkem.

V první řadě je nejdůležitější vše důkladně promyslet a naplánovat. Prvním krokem jsou zpevněné přístupové cesty kolem domu a místo pro parkování či vjezd do garáže. Cesty a chodníky bychom měli naplánovat předtím, než začneme s úpravami zahrady, předejdeme tak poničení zasetého trávníku či jiné vegetace. Důležité je myslet i na jednotlivé skladby cest – pokud se jedná například o parkovací místo a příjezdovou cestu, je potřeba věnovat pozornost podkladovým vrstvám stěrku a písku.

Okolí rodinného domu

Dalším důležitým prvkem zahrady je odvodnění celého pozemku a případné umístění drenáže a retenční nádrže. Je nutné, aby veškerá dešťová voda byla zlikvidována na našem pozemku. Před terénními úpravami je vhodné kolem domu vybudovat takzvaný okapový chodník, který zabrání případnému zatékání do domu. Jedná se o jámu kolem obvodových stěn domu hlubokou cca 500 mm, kterou zasypeme štěrkem. Na dno jámy je nutné umístit netkanou textilii, která zabrání prorůstání rostlin. Jámu je nutné zajistit obrubníky tak, aby nedocházelo k rozpínání chodníku do stran. Ve finále můžeme na svrchní vrstvu použít dlažbu či jemný štěrk.

Drenáž zahrady je nejúčinnější pro odvodnění velmi přemokřených půd. Používají se především k tomu určené plastové či pálené trubky, které klademe do tvaru rybí kosti (ve spádu min. 0,5 %) na štěrkové podloží do hloubky cca 600 mm. Poté potrubí zasypeme štěrkem. Další vrstvu tvoří písek (nebo jemnější štěrk) a následně můžeme zasypat ornicí.

Témata kompletního návrhu venkovních úprav jsou:

• oplocení
• nezpevněné plochy
• zpevněné plochy
• výsadba stromů, keřů a ostatních rostlin
• opěrné zdivo
• pergoly
• schůdky
• cesty
• zajištění svahu
• skleník
• zahradní bazén
• zahradní jezírko
• zahradní altán
• využití dešťové vody


V další fázi můžeme přejít k vybudování základů všech budoucích drobných staveb a prvků na pozemku. Předem bychom si měli rozmyslet, co vše na své zahradě budeme mít. Základem je oplocení pozemku. Je tedy potřeba předem zvážit, kterou variantu oplocení zvolíme. Na výběr je z velkého množství materiálů, od dřevěných plotů až po kamenné zdi, od kterých se odvíjí jejich provedení a pracnost. Dále je nutné počítat se základy pro budoucí terasu či zahradní domek.

Pokud máme hotové všechny stavební práce, můžeme přejít k hrubým terénním úpravám. V této fázi vymodelujeme či srovnáme terén do požadovaného tvaru a navezeme podorniční a orniční půdu. Následují jemné terénní úpravy, při kterých je potřeba z půdy odstranit suť či větší kameny. Poté je možné navézt ještě trávníkový substrát pro lepší a kvalitnější růst budoucího trávníku.

Můžeme začít s výsadbou travní směsi, popřípadě okrasných rostlin a dřevin. Ideální je začít výsadbou hlavní kostry pomaleji rostoucích dřevin – okrasných a ovocných. Následně vysadíme okrasné květiny a menší dřeviny a ve finále travní směs. Při volbě květin a dřevin je důležité znát stanovištní podmínky výsadby. Velkou roli hraje zejména oslunění pozemku, typ půdy a vlhkost. Mezi další aspekty při výběru patří například doba a délka květu, alergeny, sezonní proměnlivost a také jedovatost, zejména pokud se budou na zahradě pohybovat děti.

V neposlední řadě můžeme na své zahradě založit také kompost. Právě tento způsob likvidace bioodpadu se v posledních letech dostává opět do popředí. Důležité je kompost od zbytku zahrady oddělit – ideálně řadou keřů. Kompost by neměl být na přímém slunci a dešti. Humus z kompostu můžeme využívat přibližně po roce od založení.