Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Odvětrávaná fasáda

Provětrávaná nekontaktní fasáda

Princip odvětrávaných nekontaktních fasád spočívá v nosné konstrukci s tepelnou izolací, která je oddělena od pohledové fasádní vrstvy vzduchovou mezerou. Tím dochází k proudění vzduchu uvnitř fasády, ten odvětrává vlhkost pronikající z interiéru.

Tato fasáda je montovaná, a tak se jedná o suchý proces výstavby, který není tolik závislý na rozmaru počasí. Součástí fasádního řešení jsou například mřížky zabraňující hmyzu ve vniknutí do vzduchové mezery. Zvláště významnou úlohu zde hraje projektant, který musí vyřešit všechny vyplývající detaily především kolem dveřních a okenních otvorů, atiky, rohů nebo styků s jinými pohledovými konstrukcemi.

Použitý materiál pláště by měl být odolný proti povětrnostním vlivům
a chránit spodní vrstvy fasády.

  • Cementovláknité desky – mají poměrně dlouhou životnost a v dnešní době představují celkem moderní řešení. Mezi jednotlivými deskami jsou přiznané spáry.
  • Masivní dřevo – nejčastějším typem nekontaktní fasády. Jednotlivé prvky musí být předem vytříděné a pečlivě opatřené impregnačními a jinými ochrannými prostředky. Na nepohledové straně bývají vyfrézovány drážky, aby se eliminovalo kroucení profilů. Profily jsou napojovány způsobem pero- drážka, mají spáry kryté latěmi, nebo jsou jednotlivé profily různými způsoby překládány přes sebe. Povrchová úprava je buď minimální, to pak dochází k přirozenému šednutí dřeva a vzniku jeho typické patiny, nebo si lze vybrat z rozmanitých druhů krycích lazur a jiných povrchových nátěrů.
  • Laťové fasády – jednotlivé latě se šroubují na rošty, které následně tvoří fasádu. Mají mezi sebou přiznané mezery, kterými lze prohlédnout na tepelně-izolační vrstvu. Ta bývá natřena jednolitým, nejčastěji černým nátěrem. Jako materiál se obvykle používá modřín, který díky vysokému obsahu pryskyřic nepodléhá tak snadno houbám a jiným dřevokazným elementům.

Chcete mít jasno v možných typech fasád?

Přemýšlíte nad stavbou domu?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.