Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Detail napojení dřevěné stěny na betonový podklad

V tomto článku si podrobně rozebereme různé způsoby napojení dřevěné stěny k betonovým základovým konstrukcím. Je to důležitý detail, u kterého je nutné dodržet několik zásad, abychom předešli nejčastějším poruchám dřevostaveb. Chcete-li se dozvědět více o dřevostavbách, vyberte si některého z našich tištěných průvodců ZDE.

Detail soklu dřevostavby, kde se stýkají základové konstrukce a obvodové stěny je jedním z nejdůležitějších a proto jsme mu věnovali celý článek. Existuje mnoho možností jak založit dřevostavbu. Od zemních vrutů, přes různé prefabrikované základy, mikropiloty až po klasické základové pasy nebo desky. V tomto článku se zaměříme na poslední dva zmiňované typy základů- pasy a desky. Rozdíl mezi nimi popisujeme v ZDE. Detail soklu je u obou dvou těchto případů v podstatě stejný. A tak ať už se při stavbě dřevěného rodinného domu rozhodnete pro masivní základovou desku, nebo pro častější klasické základové pasy, je tento článek určen právě Vám.


Napojení dřevostavby na betonovu desku

KVALITNÍ PROJEKT JE ZÁKLAD

Existuje nespočet různých variant, jak lze k detailu soklu u dřevostavby přistoupit. Vždy se jedná hlavně o syntézu Vašich představ s doporučeními od zpracovatele projektu (architekta/ stavebního inženýra). Ten by měl navrhnout funkční nejlépe již ověřený detail, který bude bez problému možné realizovat standardními stavebními postupy. Každá komplikace, nebo nadstandardní řešení vždy vede k prodražení stavby. Za každým nadstandardním řešením musí být definované jasné benefity, které přináší.

V tomto článku představujeme pár nejzákladnějších detailů, které mohou laikovi pomoci si udělat obrázek o tom, jak situace u napojení dřevěné stěny na základ může vypadat. Snažili jsme se neopomenout žádné důležité komponenty, které se mohou při napojování stěn na betonový základ objevit.

VYROVNÁNÍ ZÁKLADU

Základová deska není nikdy úplně rovná. Dnešní stavební konstrukce se však vyznačují vysokou mírou přesnosti a to především u montovaných typů, mezi které dřevostavby patří. Proto je vhodné místa, kde budou ležet stěny, srovnat maltovým ložem do jedné roviny. Maltové vyrovnávací lože zbudujeme již na hotovou vodorovnou asfaltovou hydroizolaci základů.

KOTVENÍ K ZÁKLADŮM

Abychom mohli přistoupit ke kotvení stěn k základům, je potřeba, aby byl beton dokonale vyzrálý. Stěny kotvíme k ocelovým trnům, které v betonu drží pomocí chemické směsi. Lze koupit již sadu chemických kotev, která obsahuje směs lepidla, hmoždinky s ocelovými závitovými tyčemi, matkami a podložkami. Spodní vazník na zalité tyče v betonu navlíkneme a utáhneme matkou s podložkou. Další způsob kotvení je pomocí ocelových úhelníků, které se připevňují z boku stěny vruty nebo hřeby a k betonové desce pomocí ocelových hřebů nebo také pomocí chemických kotev.

Napojení dřevěné stěny pomocí ocelové kotvy
Napojení obvodové stěny dřevostavby ocelovým úhelníkem

RŮZNÉ ZPŮSOBY KOTVENÍ DŘEVOSTAVBY K BETONOVÉMU ZÁKLADU

Na následujících axonometriích uvádíme několik klasických způsobů, jak může napojení stěny na betonový podklad také vypadat.

Základní typ
Jedno z nejobyčejnějších řešení tohoto detailu. Nač vytvářet u zahradních staveb, nebo staveb pro rekreační účely, které využíváme především v letních obdobích, složité a nákladné detaily? Pro zvýšení komfortu uvnitř domu stačí zaizolovat stěny. Chceme-li předejít tepelnému mostu, je nutné instalovat tepelnou izolaci také do podlahy. Základ bude promrzat, jelikož zde není soklová tepelná izolace.

Napojení obvodové stěny dřevostavby na základ


Základní typ se soklovou tepelnou izolací
Tento typ napojení znázorňuje obyčejnou skladbu stěny dřevostavby bez přídavného zateplení s jednoduchým řešením soklu. Takové řešení nám vystačí u rekreačních objektů, kde neklademe tak velké nároky na úsporu tepla. Po konstrukční stránce není tento detail soklu nijak složitý a zvládne ho i poučený amatér. Na schématu níže je znázorněna provětrávaná fasáda z dřevěným obložením.

S přídavnou venkovní izolací
Jedná se o standardní řešení rodinných domů, kde nám záleží na rozumné úspoře tepla. Konstrukční tepelné mosty v místech sloupků a vazných trámků jsou přerušeny celoplošnou tepelnou izolací. Ta se na deskový materiál (OSB, překližka apod.) lepí montážní pěnou. Na povrchu tepelné izolace může být libovolné fasádní souvrství nejlépe doporučené výrobcem tepelné izolace. Budeme-li chtít dřevěnou fasádu, můžeme umístit na nosnou stěnu konzoly, k těm připevnit latě a na ně namontovat dřevěnou fasádu, která celoplošnou tepelnou izolaci zakryje.

POZOR NA TEPELNÉ MOSTY

Soklová partie domu je náchylná na možnost vzniku nežádoucích tepelných mostů. O tom, jak předejít tepelným mostům u dřevostaveb, pojednává článek ZDE. Chcete-li se dozvědět více o různých typech řešení soklové tepelné izolace, pokračujte ZDE.