Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zateplení domu svépomocí

Kontaktní fasádní systémy se vyznačují tím, že mezi jednotlivými vrstvami skladby pláště není provětrávaná vzduchová mezera. Na nosnou konstrukci například z keramických tvárnic, nebo z betonu se kotví tepelná izolace, která je kryta vyztuženou omítkou. Nejběžnější kontaktní fasáda je tvořena vrstvou tepelné izolace, u nás ještě stále nejčastěji ve formě polystyrenových desek, které se kotví hmoždinkami do nosné stěny, dále vrstvou lepící a ztužující stěrky, sklotextilní mřížkou (perlinkou), další vrstvou podkladní stěrky a vrstvami tvořící finální omítku. Jednotlivé vrstvy omítek jsou různé podle typu výrobce a jeho konkrétních systémových řešení. Jako tepelně izolační fasádu lze použít různé sendvičové panely, které jsou alternativou k polystyrenovým a tvrzeným minerálním izolacím.

V místě soklu se používá do výšky cca 400mm nenasákavý extrudovaný polystyren XPS. Polystyrenové desky nařežeme dle potřeby ruční pilou. Lepící hmotu naneseme po obvodu desky a přidáme 2-3 terče hmoty doprostřed, aby plocha s lepící hmotou činila cca 40% celkové plochy. Po zaschnutí lepidla je vhodné desky přebrousit, abychom dostali rovný povrch. Poté můžeme začít desky kotvit. Předvrtáme si otvory pro budoucí hmoždinky a umístíme plastové terčové kotvy v hustotě podle projektové dokumentace (8-9 ks/m2). Po osazení kotev provedeme základní vrstvu s výztuží, kterou známe spíše pod pojmem perlinka. Jednotlivé pruhy perlinky se překrývají, a tak je potřeba dávat pozor, aby v místech těchto překryvů nevznikaly boule. Perlinka se zatlačí do předem nanesené stěrkové hmoty. Stěrkovou hmotu, která prošla skrze perlinku, následně uhladíme. Po dozrání povrch přebrousíme a natřeme penetrací, abychom snížili jeho savost. Po zaschnutí penetrace, které obvykle trvá 1 den, můžeme začít nanášet finální omítku. Na trhu můžeme koupit mnoho omítek různých struktur
a barev. Musíme pouze dbát na to, aby jednotlivé prvky vybraných materiálů bylo možné kombinovat.

Při montáži polystyrenových desek je důležité se držet základních pravidel a jejich dodržování od dělníků vyžadovat.

  • Fasáda by se neměla montovat a lepit při teplotách nižších než 5°C.
  • Parapety pokládat na vrstvu tepelné izolace a na těsnicí pásku.
  • Do 300 mm nad terénem použít systémový nenasákavý extrudovaný polystyren.
  • Při montáži se nesmí zpracovávat odřezky polystyrenu, jelikož se tak významně snižuje tepelně-izolační standard budovy.
  • Fasádní desky se musí klást na vazbu – jednotlivé spáry nesmí být nad sebou.
Skladba zateplené fasády

Postup montáže polystyrenových desek:

1. Veškeré povrchy fasády musí být očistěné, uhlazené, zbavené mastnoty a prachu. Prohlubně zahladíme maltou a výčnělky odsekáme a zahladíme místo železným kartáčem. Celou fasádu umyjeme, abychom jí zbavili prachu a drobných nečistot.

2. Vysoce nasákavé povrchy na fasádě je vhodné napenetrovat penetračním nátěrem štětkou nebo válečkem.

3. Na fasádě si určíme spodní hranu nasákavé tepelné hydroizolace (min. 30cm nad terénem). Můžeme použít speciální profily, na které se izolace montuje. Vše záleží na typu tepelně-izolačního systému, který je dodáván s potřebnými montážními profily a s návodem na použití. Často bývá v projektu izolována i část základu pod zemí, abychom předešli vzniku tepelných mostů.

4. Namontujeme profil, který k fasádě kotvíme hmoždinkami (každých cca 50 cm). Tam, kde jsou rohy, uřízneme profily v úhlu 45°. Mezi profilem a fasádou nechte vždy mezeru cca 3 mm.

5. Naneste lepidlo po obvodu desky tak, aby jeho tloušťka byla nejtenčí na okraji a směrem ke středu se mírně zvětšovala. Na střed aplikujete šest terčů lepící hmoty. Hmotu pak rovnoměrně rozprostřete pomocí zednické lžíce se zuby (10 mm).

6. Polystyrenové desky můžete začít lepit k fasádě přiťukáváním kladívkem. Dbejte na to, aby minimální přesah desek nad sebou byl 20 cm.

7. Desky, které umísťujeme na roh domu, nepokrýváme lepidlem v místě styčných ploch přesahu (cca tloušťka desky+5 mm vrstva lepidla).

8. Na rámy oken a na parapety je vhodné v místě styku s přidávanou izolační deskou umístit těsnící pásku.

9. Jednotlivé izolační desky je potřeba řezat na míru tak, aby pokrývaly fasádu bez zbytečných nepřesností. Rohy oken by měly být uprostřed izolační desky, tj. vyhněte se spárám desek do kříže (4 rohy v jednom bodě).

10. Dalším krokem je připevnění talířových kotev. Ty se umísťují v rozích desek, ve středu podélných hran a dvě kotvy v horizontální středové ose. Hloubku vyvrtaného otvoru určíme podle délky hmoždinky + 1,5 cm.

11. Po vyvrtání otvorů zatlučte talířové hmoždinky a celou konstrukci ukotvěte příslušným kotvícím prvkem do zdiva.

12. Více namáhané místa, jako jsou rohy domu, oken, dveří a nik, vyztužte kovovými rohovými profily. Nejdříve je však nutné nanést podkladní vrstvu stěrky, kterou pročešete ve vertikálním směru zubovou lžící.

13. Na celou konstrukci naneseme perlinku– fasádní vyztužovací síť. Tu pomocí hladítka zapracujeme do omítky tak, abychom odstranily všechny nerovnosti povrchu.

14. Na závěr celou plochu zahladíme hladítkem a ve spodu odřízneme přečnívající perlinku.

15. Po řádném vysušení fasády je vhodné celou plochu napenetrovat penetračním nátěrem.

16. Na závěr naneste na fasádu omítkovou směs, jejíž finální podobu můžete dotvořit pomocí různých dekorativních hladítek. Proces nanášení malty by měl probíhat stále za vlhka, aby nedocházelo k popraskání konstrukce při jejím nerovnoměrném vysoušení. Existuje mnoho typů omítek, jež si můžete sami namíchat, či koupit již namíchané. U již namíchaných pytlovaných směsí se řiďte podle pokynů výrobce.

Dutina pro tepelnou izolaci mezi věncovkou a pozednicí

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.