Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Energetický štítek

Následující odstavec popisuje význam dokumentu, kterému se zkráceně říká energetický štítek. Průběh stavby začíná jednáním s úřady a výběrem parcely. O tom všem komplexně pojednává kniha, kterou si lze objdenat ZDE.

Energetický štítek neboli průkaz energetické náročnosti objektu, je dokument, který zpracovává autorizovaný energetický auditor na základě podkladů, které mu poskytne projektant dotyčného stavebního objektu. Jedná se vlastně o certifikát k Vámi plánované stavbě, který Vám, nebo případnému kupujícímu sdělí jakou spotřebu energií plánovaná, či již postavená nemovitost má. Tento systém hodnocení energetické zátěže známe již z běžných elektrických domácích spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Dům se hodnotí na sedmimístné škále od písmene A až po G. Kategorizace jsou v energetickém štítku přiděleny také zvlášť pro obal budovy, vytápění, osvětlení nebo klimatizaci. Na základě těchto údajů se dají charakterizovat jednotlivé slabiny a výhody hodnoceného objektu. V dokumentu by měla být také doporučení od auditora, jak danou budovu zlepšit, aby došlo k snížení nákladů na provoz. Cena štítku na rodinný dům okolo 100 m2 se pohybuje od 2500,- výš a vše záleží na cenové nabídce energetického auditora. Samotný zákon cenu nijak necharakterizuje.