Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Materiálové varianty- druhy zdících materiálů a skladby stěn

Materiálové složení stěny určuje její tloušťku, míru tepelných ztrát a v neposlední řadě také estetiku, kterou vnímáme z exteriéru a z interiéru rodinného domu. Nevíte, jak by měla vypadat ideální skladba stěny právě pro Váš dům? Naše rady a tipy podložené mnohaletými zkušenostmi ze staveb rodinných domů jsme shrnuli v knize s názvem Stavba domu svépomocí.

Varianty zdících systémů- různé skladby stěn

Skladby stěn

Volba materiálů pro obvodové stěny určuje, jaké bude mít obvodová stěna vlastnosti- šířku, tepelně izolační koeficient, trvanlivost a další. V zásadě platí, že s tloušťkou stěny se snižují energetické ztráty objektu. Je však nutné mít na paměti, že s tloušťkou stěny snižujeme také míru oslunění vnitřního prostoru. Zvětšující ostění oken totiž brání přímým slunečním paprskům v prostupu do nitra dispozice, a tím se ochuzujeme o jednu z nejcennějších hodnot. Další nevýhodou předimenzovaných skladeb stěn je jejich neprodyšnost. Nejedna odborná analýza již dokázala, že nevětraný interiér obsahuje více karcinogenů a je tedy zdraví škodlivý. Je na nás, abychom ve spolupráci s architektem dosáhli vhodného kompromisu, který nebude myšlenkově jednostranný.

Na obrázku nahoře máme ukázky nejčastěji používaných skladeb stěn. Jejich tloušťka a typy materiálů jsou rozličné a je jen otázkou, které aspekty jednotlivých materiálů upřednostníme. S jednotlivými výhodami a nevýhodami by nás měl dostatečně seznámit právě zhotovitel projektové dokumentace.

V posledních letech se ustupuje od používání typické skladby polystyrenu jako izolantu zvenku a cihly, či betonu jako nosné stěny. Stále častěji se stavebníci uchylují k používání keramických dutinových bloků (heluz, porotherm a další), které mají dutiny vyplněny izolantem. Izolantem nejčastěji bývá minerální vata, nebo polystyrenová drť. Při aplikaci tohoto systémového řešení nemusíme komplikovaně instalovat fasádu z polystyrenu, a tím značně ušetříme jak na materiálu, tak i na práci. Výsledek je navíc pocitově příznivější, jelikož dům je zvenku pevný a fasáda neduní, jako když klepete na omítnutou polystyrenovou desku.

Varianty zdících systémů

Pálené cihly mají skvělé akumulační schopnosti, dlouhou životnost a jsou osvědčeným materiálem. Jejich nevýhodou je veliká spotřeba malty, menší tepelně-izolační vlastnosti než dutinové tvárnice a také jejich pracnost při zdění. Také jsou kladeny veliké nároky na přesnost zdění, tyto nároky se při malých formátech klasických cihel ještě zvyšují.

Dutinové keramické bloky jsou v posledních letech na vzestupu především díky mnoha výtečným vlastnostem. Sice jsou křehčí než klasické cihly, avšak díky dutinám mají daleko lepší tepelně-izolační schopnosti a jsou vyráběny spolu s mnoha systémovými prvky, které činí stavbu jednodušší a efektivnější (systémové překlady, příčky, zateplení, různé formáty atd.).

Klasické keramické tvárnice jsou u nás nejpopulárnějším a asi nejvhodnějším zdicím systémem. Na obrázku je varianta s cihlami plněnými minerální vatou.

Pórobeton je systém zdiva složený z křemičitého písku, cementu, vápence a vody. Tvárnice jsou vylehčovány speciálním plynem, aby systém dosáhl efektivních tepelně-izolačních vlastností. Mezi nejvýznamnější výhody patří rychlost samotného zdění, jeho přesnost díky precizně broušeným formátům bloků, které se napojují perem a drážkou a lepí tenkou vrstvou tmelu. Samotné opracovávání, vrtání a upravování povrchu tvárnic je velice snadné. Pórobetonové tvárnice jsou také velice lehké, což usnadňuje manipulaci a zvyšuje rychlost výstavby. Nevýhodou je vysoká nasákavost tvárnic, což zabraňuje možnosti využití v záplavových oblastech a klade velké nároky na úroveň provedení spodní hydroizolace, a také jejich nízká tlaková pevnost. Jejich použití je vhodné u rekonstrukcí budov, jelikož se tak nezatěžuje příliš samotná nosná konstrukce budovy, a není tak neadekvátně narušovaná historicky cenná konstrukce.

Pórobeton je systém modulárně podobný keramickým blokům.

Betonové stěny se ztraceným bedněním jsou alternativa, díky které docílíte velice pevných betonových stěn. Jejich konstrukce je celkem rychlá a nenáročná. Mezi zásadní nevýhody však patří nutnost dodatečného zateplování a značná paronepropustnost betonu, což způsobuje neprodyšné, zdraví škodlivé vnitřní prostředí domů. Dalším nutným aspektem k uvažování o této variantě je dostupnost vhodné betonové směsi ve Vaší lokalitě.

Venkovský dům střední ze ztraceného bednění vylitého betonem

Vápenopískové bloky a cihly jsou charakteristické dobrými akumulačními a akusticky izolačními vlastnostmi. Také jsou k dostání v mnoha různých konstrukčních rozměrech, v děrované i plné variantě. Díky tradičním složkám (vápno, voda, křemičitý písek) jsou esteticky hodnotné a často se používají v pohledové formě.