Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Fasáda rodinného domu- postup montáže

Dobře navržená a realizovaná fasáda plní jak funkční, tak estetické nároky. Mezi funkční předpoklady fasády patří především ochrana spodních vrstev skladby stěny před povětrnostními vlivy a tepelná izolace objektu. Funkční fasáda by však měla být také paropropustná, aby mohla vlhkost, vznikající uvnitř objektu efektivně propouštět do venkovního prostředí. V neposlední řadě by měla fasáda splňovat funkci estetickou. Nejedná se o nějaký nadstandardní rozmar. Je nutné si uvědomit, že fasáda není pouze Vaší individuální záležitostí, ale tvoří i obraz obce a krajiny, kterou spoluutváří. Měla by být v souladu se svým okolím a její obraz by měl svou troškou přispět ke kvalitě celku, nikoliv ho svou individualitou popírat, či dokonce ničit. Rodinné domy, na rozdíl od kostelů nebo radnic, neměly nikdy ambici vyčnívat z řady a ani dnes se to od nich neočekává. Jejich bizarní tvary a barvy, které můžeme v naší krajině pozorovat, spíše člověka vnitřně matou a strhávají na sebe pozornost, přestože nemají žádný sociální význam pro společnost.

Kontaktní fasáda

Uspokojivý výsledek fasády nám zajistí nejenom precizně odvedená práce na stavbě, ale především dokonale zpracovaný projekt. Existuje mnoho funkčních variant fasád vhodných do různých klimatických a kulturních kontextů. S ideálním řešením fasády jak po estetické, tak po funkční stránce Vám pomůže ověřený architekt.

Nejběžnějším řešením fasády je tradiční omítka. Omítkám je věnována v knize Stavba domu svépomocí celá kapitola. Tradiční dvouvrstvé omítky celá staletí obstávají ve zkoušce pevnosti, objemové stálosti, mrazuvzdornosti nebo prodyšnosti. Jsou ideálním podkladem pro aplikaci zvoleného typu finálního dekoru a barev. Stejně jako podkladní vrstva by měly barevné nátěry splňovat základní technické parametry, které zajistí odolnost proti srážkám, prodyšnost nebo stálost barev a objemu. Dalšími základními typy fasád jsou tzv. fasády kontaktní a nekontaktní.

Fasáda Venkovského domu typ „Střední“

Kontaktní fasády

Kontaktní fasádní systémy se vyznačují tím, že mezi jednotlivými vrstvami skladby pláště není provětrávaná vzduchová mezera. Na nosnou konstrukci například z keramických tvárnic, nebo z betonu se kotví tepelná izolace, která je kryta vyztuženou omítkou. Nejběžnější kontaktní fasáda je tvořena vrstvou tepelné izolace, u nás ještě stále nejčastěji ve formě polystyrenových desek, které se kotví hmoždinkami do nosné stěny, dále vrstvou lepicí a ztužující stěrky, sklotextilní mřížkou (perlinkou), další vrstvou podkladní stěrky a vrstvami tvořícími finální omítku. Jednotlivé vrstvy omítek jsou různé podle typu výrobce a jeho konkrétních systémových řešení. Jako tepelně izolační fasádu lze použít různé sendvičové panely, které jsou alternativou k polystyrenovým a tvrzeným minerálním izolacím.

Provětrávaná nekontaktní fasáda

Rozhodujete se která fasáda je pro Váš dům nejvhodnější?

Plánujete, nebo již dokonce stavíte dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.