Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Montáž asfaltové střechy

Chcete-li precizní informace, rady a tipy související se stavbou ekonomicky dostupného domu, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Mezi celosvětově nejrozšířenější krytiny patří bezpochyby ty asfaltové. Mohou mít rozlišné tvarové a barevné variace, avšak základní princip asfaltové hydroizolace je stejný. Jedná se o ropný derivát, který je zpracován válcováním a doplněn o výztužnou složku. To bývá nejčastěji skelná, polymerová, nebo látková tkanina. Na kvalitě bitumenu, tloušťce pásu a trvanlivosti výztužné tkaniny závisí životnost asfaltové krytiny. Ta se počítá řádově na desetiletí a její oprava je poměrně snadná.

Na následujícím obrázku jsou vysvětleny hlavní detaily jednoduché asfaltové střechy na deskové bednění. Jedná se o hřeben střechy, který může být řešen několika způsoby- na obrázku naznačujeme dva z nich. Dále je zde znázorněn spodní a postranní kraj střechy. U kotvení asfaltových pásů použiváme zpravidla střešní hřeby, které mohou být jak pozinkované tak také například měděné- dražší. Střešní hřeb je krátký s velkou hlavičkou. Také lze použít speciální kovovou podložku + jakýkoliv hřebík.

Chceme-li vytvořit kvalitnější střešní napojení jednotlivých pásů, můžeme použít trojboké lišty tak, jak znázorňujě následující obrázek. Toto řešení je sice pracnější, zato elegantnější a odolější variantou. Rozteč lišt naměříme tak, aby v každém poli byl jeden pruh. Spoj se tak bude odehrávat vždy u lišty, která ho vynese nad okolní úroveň střešní plochy. To zajistí lepší odolnost vůči vodě a vlhkosti.

Chceme-li docílit velice odolného detailu kraje střechy, je možné zapracovat do návrhu více vrstev, které se postupně překrývají. Tento způsob je vhodný především na vlhkých pozemcích například na kraji lesa a obecně v oblastech s vysokým ročním úhrnem srážek. U všech typů asfaltových krytin se neobejdeme bez bitumenového tekutého nátěru, který nám poslouží jako podkladní vrstva pro první asfaltový pás.

Abychomo docílili opravdu nezničitelného kraje střechy, který vydrží i desítky let, lze ho vyztužit oplechováním. Toto oplechování lze instalovat již na první podkladní asfaltový pás tak, jak je znázorněno na obrázku níže. Jako plech postaží pozinkovaná ocel, dražší variantou je nerez ocel nebo hliník.

U všech možných střech je nejproblematičtějším detailem úžlabí střechy. To vám potvrdí jakýkoliv stavař nebo pokrývač. Obě části střechy si mohou různě sedat, nebo se v teplých měsících různě kroutit a natahovat. Proto dochází k mnoha defektům především u měkkých asfaltových krytin. Proto je namístě tento detail vyztužit nejlépe plechovým profilem, který těmto pohybům narozdíl od lepenky, snadno odolá.

Více informací o střešních krytinách se dozvíte v TÉTO KNIZE: