Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Typy a montáž dveří

Pokud příležitost neklepe na dveře, jedny postavte.

– Milton Berle

Dveře se rozdělují do dvou základních skupin, které se odlišují především funkcí, technickým řešením a v neposlední řadě cenou. Mluvíme o dveřích venkovních a vnitřních – interiérových. Venkovní dveře jsou masivnější, dražší a mají významný vliv na exteriérové působení domu. Vstupní dveře mohou být přímo bezpečnostní.

Bezpečnostní venkovní dveře jsou opatřeny několika systémy, které chrání dům před nepovolanou návštěvou. Mají masivní konstrukci vyztuženou ocelovými prvky, které zabraňují snadnému vylomení. Jsou také opatřeny bezpečnostní vložkou, kterou nelze navrtat, či jinak snadno obejít. Pokud nemáme bezpečnostní dveře, lze ty stávající doplnit o různé přídavné typy zabezpečení. Jedná se o různé speciální profilové vložky, přídavné zámky, dveřní závory, zabraňující vyražení dveří, dveřní zástrčky atd.

Vchodové dveře

Stejně jako u oken lze na trhu najít dveře vyráběné převážně ze dřeva, plastu nebo kovu. Všechny materiály mají své pro a proti, avšak u nás převažují již tradičně dveře z dřevitých materiálů. Kovové dveře bývají nejdražší, ale také nejbezpečnější. Jsou však doménou nadstandardně řešených domů, kde jsou součástí systémového komplexního řešení všech otvorů včetně oken a francouzských oken na zahradu. Další důležitou vlastností některých dveří je požární bezpečnost. Abychom mohli dvě části budovy považovat za samostatné požární úseky, musí být od sebe odděleny protipožárními dveřmi. Ty jsou odolné proti prohoření a v případě, že jsou zavřené, se jimi nemůže šířit požár. Tyto informace jsou důležité především pro správné normové stanovení požárních únikových cest a východů v projekční fázi navrhování domu.

Vnitřní dveře již nemusí splňovat tolik technických nebo tepelně-izolačních nároků jako vstupní dveře. Při návrhu vnitřních dveří je potřeba postupovat v harmonii s ostatními částmi interiéru. Proto se klade důraz obzvlášť na jejich estetickou vizuální stránku. Velkým tématem nejen u interiérových dveří je jejich šířka. Platí zásada, že u standardního rodinného domu by šířka dveří neměla být menší než 70 cm. Další jejich funkcí by měla být dostatečná neprůzvučnost. U moderních domů a bytů již bývá pravidlem bezprahové řešení vnitřních dveří. Prostor je pak bezbariérový a snáze uživatelný pro osoby s omezenou možností pohybu. V případě prosklených dveří je vhodné užití bezpečnostního skla (connex) nebo tvrzeného kaleného skla. Bezpečnostní sklo typu connex je slepeno ze dvou skel, mezi které je přidána průhledná fólie. V případě rozbití skla se sklo nevysype, jelikož je pevně spojeno s fólií, která ho drží pohromadě.

Osazení vnitřních dveří

Interiérové dveře s obložkovými zárubněmi

Dveře se zárubní bývají dodány společně s jednotlivými drobnými prvky, které potřebujeme k montáži. Je vhodné si dveře vybrat již před stavbou domu, jelikož výrobce uvádí přesný rozměr stavebního otvoru, s kterým je potřeba počítat již v průběhu zdících prací. Dodané dveře a zárubeň nejdříve přeměříme a zkontrolujeme šířku a výšku stavebního otvoru. Nosné montážní obložky slepíme disperzním lepidlem. K upevnění spoje ostění se používají dřevěné lamelky a kovové spoje dodané výrobcem. Nainstalujeme panty a utáhneme je. Vložíme slepenou část obložky do stavebního otvoru, vyrovnáme a stabilizujeme. Poté do poloviny dveří vložíme montážní vzpěru a prostor mezi zárubní a stěnou vyplníme polyuretanovou pěnou. Do dveřního křídla namontujeme panty a zavěsíme je. Slepíme a spojíme druhou část obložky a zasuneme do perodrážky již instalované zárubně. Na závěr vyplníme akrylem spáry mezi obložkou a zdí.

Dveře se zárubní bývají dodány společně s jednotlivými drobnými prvky, které potřebujeme k montáži. Dodané dveře a zárubeň nejdříve přeměříme a porovnáme s výškou a šířkou stavebního otvoru a s tloušťkou stěny. Nosné montážní obložky slepíme disperzním lepidlem. K upevnění spoje ostění se používají dřevěné lamelky a kovové spoje dodané výrobcem. Nainstalujeme panty a utáhneme je. Vložíme slepenou část obložky do stavebního otvoru, vyrovnáme a stabilizujeme. Poté prostor mezi zárubní a stěnou vyplníme polyuretanovou pěnou. Do dveří namontujeme panty a zavěsíme je. Slepíme a spojíme druhou část obložky a zasuneme do perodrážky již instalované zárubně. Na závěr vyplníme akrylem spáry mezi obložkou a zdí.

Montáž vchodových dveří

Zabudování dveří do stavby nevyžaduje speciální technické nároky. Dveře je možné osazovat již do hrubého zdiva nebo do hotového ostění. Doporučujeme montáž vchodových dveří nechat až na závěr dokončovacích konstrukcí, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození v průběhu stavby. Pro zabezpečení prostoru domu nám při stavbě postačí dveře pracovní. Kotvení dveří se provádí pomocí kotevních profilů, které jsou součástí dodávky. Při kotvení můžeme také použít turbošrouby, nebo šrouby s hmoždinka-mi. Dveře se namontují do stavebního otvoru a pomocí dodatečného seřízení kování vyrovnají. Při seřizování je nutné kontrolovat zejména svislost a vodorovnost jednotlivých profilů. Pokud nejsou dveře usazeny na pevném podkladu, musí být usazeny v rozích na stabilních podložkách. Spáry se utěsní polyuretanovou pěnou. Spáry nesmí být vyplněny nestlačitelným materiálem, jako je například malta. Poté se provede zednické zarovnání. Stejně jako u oken, tak i u dveří je nejlepší variantou osazení přímo výrobcem, který má montážní postupy již dokonale zvládnuté a je to pro něj rutinní záležitost.

Garážová vrata

Garážová vrata mohou být řešena hned několika způsoby, které se od sebe liší způsobem otevírání dveří. Rozlišujeme několik základních typů garážových vrat:

  • Sekční
  • Rolovací
  • Posuvná
  • Výklopná

Garážová vrata se dodávají běžně do šířky 5m a konstrukční výšky mezi 2,0-2,2 m, s čímž je nutné samozřejmě počítat již v návrhu. V dnešní době je standardem motorový automatický pohon, zabezpečení proti sevření dítěte nebo automatické otvírání při detekování konkrétního vozidla. Výrobce Vám vystaví cenovou nabídku na základě podkladů k vratům zhotovených projektantem. Poté již dodavatel pouze zaměří stavební otvor a vrata nechá vyrobit. Z ekonomického hlediska je však nejvhodnější volit typové rozměry vrat, protože veškeré atypické rozměry jsou drahé.