Stojí před vámi nová výzva, přestavba staršího rekreačního objektu v chatu, na kterou se budete pokaždé těšit. Dnes chaty dostávají i novou funkci vedle rekreačního objektu. Stále více lidí se v důsledku aktuální situace na trhu s nemovitostmi či jen touze po větším klidu přesidluje na své chaty k celoročnímu užívání.

V počátku je třeba zvážit rozsah rekonstrukce. Zda bude nutností zpracovávat projekt pro jednání s úřady a jak velké budou stavební zásahy.  Než začnete s plánováním stavebních prací, zjistěte si aktuální stav celého objektu. Jedná se především o stav nosných konstrukcí, střechy, elektrorozvodů, ale i dalších instalací zasahujících do konstrukcí. Je pravděpodobné, že jejich stav bude již na pokraji životnosti a pro vaši větší bezpečnost si zaslouží výměnu. Plánujete-li rozsáhlejší rekonstrukci a zvažujete-li i zvětšení objektu, obraťte se nejdříve na obecní a stavební úřad, kde vám podají informace k možnostem úprav vašeho rekreačního objektu. Každá obec má svůj územní, příp. regulační plán, dále je třeba respektovat stavební zákon a další závazné regulativy.

Kromě základního stavebně-technického průzkumu je vhodné si nechat zpracovat i radonový průzkum, hydrogeologický průzkum či zjistit stav vlhkosti v objektu a základech. Případně i stavebně-historický průzkum u staveb z předválečné doby. Pokud je objekt napojen na vlastní studnu, nevynechejte kontrolu stavu a kvality její vody.

Před samotnou rekonstrukcí podrobujeme objekt důkladným průzkumům

Neobejde se vaše rekonstrukce bez větších stavebních zásahů? Pak si budete nechávat zpracovat projekt pro stavební řízení od autorizovaného inženýra či architekta. Volba zpracování projektu, případně architektonické studie je vhodná i v případě, že toužíte po citlivé rekonstrukci objektu s respektem k okolnímu prostředí či historické kvalitě.

Stavební úpravy

S řádnou rekonstrukcí začneme pěkně od základů. Jejich analýzu bychom neměli vynechat ani v případě, že nejeví žádné známky poruch. Zaměřujeme se hlavně na materiál základů, stav a jejich rozměr a výšku hladiny spodní vody. Dále je důležité prozkoumat nosné konstrukce stěn a střechy, případně i podlahy. V případě zděných objektů lze poruchy a chyby opravit pomocí ztužujících prvků či dalších stavebních úprav. V případě starší objektů je třeba dát i pozor na odstraňování vnitřních příček, které se také mohou negativně projevit na statice nosných stěn. Dřevěné konstrukce jsou nejčastěji degradovány biologickou opotřebovaností, případně i poddimenzováním v projektu či stavebními úpravami v pozdějších letech. Oslabené nosné prvky ze dřeva je možné vyměnit za nové či zesílit přidáním a provázáním dalších profilů. Případně chemicky ošetřit proti napadení škůdci.

Nové nebo staré?

S rekonstrukcí se často pojí i přirozená touha mít vše nové či opravené, výplně otvorů jako jsou okna a dveře mohou být po letech užívání již za hranicí použitelnosti. Vždy však není nutné počítat s celkovou výměnou prvků, původní okna nebo dveře, která jsou v dobrém stavu je možné pouze repasovat či lehce upravit.

Hospodařme se zdroji

rostoucími cenami energií roste i touha stavebníků po co nejnižších nárocích na spotřebu a hledání dalších alternativních zdrojů. Jedním z nejjednodušších možností je objekt vhodně tepelně zaizolovat. Možností je více, vybírejte nejen s ohledem na cenu a dimenzování tepelné ochrany, nýbrž i s citem pro zachování charakteru objektu. Dnes jsou dotacemi hojně podporovány i alternativní zdroje vytápění či hospodaření s vodou. Díky těmto možnostem můžete svoji chatu obohatit o retenční nádrž dešťové vody, ohřev vody přes solární panely či fotovoltaickou elektrárnu, a stát se tak méně závislými na okolních sítích.

Při úpravách vašeho rekreačního objektu se určitě zaměřte i na stav vnitřních instalací. Pravděpodobně bude třeba počítat s výměnou elektroinstalací, aby odpovídali nárokům a bezpečnosti, kterou dnes požadujeme. Při návrhu nových elektrorozvodů promyslete, jak budete místnosti využívat, zhruba si představte rozmístění nábytku a pozice dveřích křídel. Velký důraz na dostatečné vybavení elektrickými zásuvkami dejte při návrhu kuchyňské linky, kde bývá mnoho spotřebičů.

Máte v plánu se pustit do velké, či drobnější rekonstrukce?

Chcete zhodnotit svůj majetek promyšlenou a efektivní rekonstrukcí?

Nebo uvažujete spíše o stavbě nového domu?

 Napsali jsme knihu, která se věnuje přímo rekonstrukcím jako takovým.