Rekonstrukce je vhodnou dobou pro výměnu elektrorozvodů. Především pokud jsou dané elektrorozvody z hliníku, který časem mění své vlastnosti, je křehký a bývá zdrojem nebezpečí. Dnes jeho použití je legislativně zakázáno, vyměnily jej měděné kabely.

Před samotnou rekonstrukcí je důležité mít promyšlené finální rozmístění zásuvek, světel a vypínačů. To znamená vědět, kde budeme mít jaké spotřebiče, jak bude rozmístěn nábytek, ale i jak se promění dispozice bytu. Mnoho spotřebičů v kuchyni i koupelně potřebuje vlastní přípojku. V domácnostech se setkáváme nejen se silnoproudem (el. zásuvky a osvětlení), ale také slaboproudem (internet, TV, pevná linka, domovní zvonek,…). Na základě důkladného rozmyslu uživatelů se rozhodne, zda se bude rekonstruovat pouze část elektrorozvodů, například jen v kuchyni či koupelně nebo se kompletně vymění elektrorozvody v celé jednotce. Vždy oslovte certifikovaného elektroinstalatéra, elektroprojektanta, kteří nové rozvody nadimenzují a zrealizují. Celková rekonstrukce elektrorozvodů musí být zakončena revizí. Rozvodná skříň s pojistkami by měla být dobře dostupná. Podrobněji se elektrorozvodům věnujeme v předchozím článku.

Krom přesné pozice nových koncových prvků (vypínače, zásuvky, osvětlení) je důležité mít promyšleno, kudy kabely povedou. Pohledově nejčistší variantou je vedení kabelů ve vysekaných drážkách zdí (nejčastěji v úrovni podlahových lišt), dále se často kabeláž vede v sádrokartonových podhledech, případně i v lištách (nástěnných či podlahových). V okamžiku realizace je třeba také vědět, kolik koncových prvků bude seskupeno v jednom rámečku či jak budou jednotlivé prvky daleko od sebe.

Moderní domácnosti dnes využívají tzv. inteligentní elektroinstalaci, jde o ucelený systém propojených elektrických zařízení, která spolu automaticky komunikují – např. světla, žaluzie, vytápění, … Můžeme si nechat nainstalovat i různá čidla (pohybu či poruchy), zvukové systémy, stmívače, …

Během volby produktové řady koncových prvků se zaměřte i na ty méně tradiční, jako jsou usb zásuvky, termostaty, stmívače, kabelové zásuvky aj. Doporučujeme na počtu zásuvek nešetřit, zvolit spíše více než méně. Podobně se důkladně zamyslete nad pozicí světel a jejich počtem a jejich vypínači. Zkuste si prostor se zavřenýma očima projít a představit si, kde je potřeba rozsvítit a zhasnout, tak abyste se například nevraceli zpět přes zhasnutou místnost.

Elektrospotřebiče v kuchyni mají obvykle přesně daná umístění elektrických zásuvek, která je při rekonstrukci potřeba dodržet. Jen za spodními skříňkami kuchyňské linky se skrývá minimálně 4-5 zásuvek pro základní spotřebiče. Dále je potřeba počítat s dostatečným počtem zásuvek nad pracovní plochou pro drobné spotřebiče. Nebo se setkáváme i s integrovanými zásuvkami v pracovní ploše.