Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Rekonstrukce schodiště

Restaurované schody na půdu

Zachování původních detailů

Na obrázku opravených schodů na půdu je patrná snaha o zachování autentičnosti a historické paměti. Je zřejmé, že masivní dubové schodišťové stupně byly velice poškozené a některé z nich byly natolik degradované, že se je již nepodařilo zachránit. Ve většině případů dnešních rekonstrukcí by byly stupně vyhozeny bez milosti všechny. V tomto případě byla většina stupňů zachráněna a restaurována truhlářem, který na schodišti pracoval. Nahnilé části dubových stupňů byly částečně očištěny a napuštěny přípravkem vracejícím povrchu dřeva jeho původní pevnost. Dubové stupně byly pochopitelně v jádru zdravé a hniloba se ve většině případů nedostala dál než těsně pod povrch. Některé stupně byly ve spodní nepohledové části doplněny novým dřevěným profilem. Schodiště bylo přezděno a nové i staré stupně byly osazeny na připravený podklad. Stupně, po kterých možná již od počátku 18. století chodili lidé na půdu, byly tak zachráněny a mohou být i nadále hmatatelným důkazem bohaté historie našich domů.

Venkovní schody před rekonstrukcí

Úpravy stávajících schodišť

Je nutné si uvědomit, že u statických poruch betonových a kamenných schodišť se oprava neobejde bez posouzení a návrhu statika a často ani bez kvalifikované práce kameníka. Ve vícepatrových budovách se provozem nejvíce opotřebovávají schody. Nejběžnější je vyšlapání jednotlivých stupňů, odražení hrany profilovaného stupně nebo zlomení stupně. Kamenný stupeň může nárazem nebo přetížením prasknout. U oboustranně podporovaných schodů je zpravidla možno stupeň podvléci dvěma průřezy typu T, u visutých schodů se musí stupeň vyměnit. Rameno se podchytí šikmou ližinou, zesílenou dvěma podklady, mimo zlomený stupeň. Ližina se osadí na sloupky, které se podklínováním dotáhnou. Stupně odsazené nad zlomeným schodem se rozepřou vodorovně proti čelné schodišťové zdi. Potom se vyseká uložení prasklého stupně. Pákou, zasazenou do spáry mezi jednotlivými stupni, se schodem pootočí a schod se vyjme. Uložení se upraví a osadí se nový stupeň. Zazdí se na cementovou maltu. Jeho poloha se zajistí podložením na ližině až do zatvrdnutí malty.

Při výměně prasklého schodišťového stupně nebo pro dopravu mimořádně těžkých předmětů po schodišti, se musí schodišťové rameno i podesty podepřít. Podpěrná konstrukce se dotáhne podklínováním na ližinách. Nejdříve se podchytí podesty, potom schodišťové rameno. Podchycením se zatížení přenáší na únosnější konstrukce, nejlépe až na podlahu sklepa.

Nově zřizovaná schodiště

Poškozené nebo vyšlapané schodišťové stupně je možno opravit několika způsoby:

Vložky z kamene. Vyšlapané nebo poškozené místo se vyseká do hloubky několika centimetrů a osadí se kamenicky zhotovená vložka z kamene stejného druhu. Spáry se dělají co nejtenčí a zalévají se směsí vhodnou pro daný typ kamene. Jinou spojovací směs si žádá pískovec a jinou žula.

Vrstva umělého kamene. Povrch poškozených stupňů se nasekáním zdrsní. Po očištění a navlhčení se nanáší vrstva umělého kamene. Po zatvrdnutí se povrch kamenicky opracuje.

Obložení deskami. Na schodištích, kde lze zvýšit úroveň podest přibližně o 50 mm, může být výhodné nevyhovující stupně obložit deskami. Používají se desky teracové nebo kamenné, 30 až 40 mm tlusté. Obkládají se stupnice nebo i podstupnice. Desky se pokládají zplna na jemnější cementovou maltu na očištěné a navlhčené stupně. Po položení všech stupňů se upraví i dlažba na podestách na úroveň položených desek. Musíme však dbát na to, abychom celou nosnou konstrukci nepřetížili.

Epoxidová pryskyřice. Očištěné stupně se vyspravují směsí epoxidové pryskyřice a plniva shodného s materiálem schodů (např. žulové stupně – žulová drť). Může se nanášet i v tenkých vrstvách. Spojení bývá naprosto dokonalé. Při vhodné volbě plniva na opravu a při odborném opracování povrchu jsou opravované plochy od původních k nerozeznání.

Dřevěná schodiště. U poruch dřevěných schodišť si vystačíme s opravami typickými pro dřevěné konstrukce, o kterých jsme se rozepisovali v dřívějších kapitolách (příložkování, plombování, nastavování). Schodišťové stupně a dřevěné schodnice jsou prvky, které jsou stále zatěžovány užitným zatížením. Proto může být vhodnější celý poškozený prvek vyměnit, abychom zachovali potřebnou užitnou únosnost schodiště.