Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Konstrukce a skladba střech dřevostaveb

Chcete-li precizní informace, rady a tipy související nejenom se stavbou střechy ekonomického domu, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Krov je definován jako nosná konstrukce, jejímž hlavním úkolem je vynášet střešní krytinu včetně systému laťování a eventuálních konstrukcí souvisejících se zateplením. Nejdůležitějšími součástmi krovu jsou pozednice, systém vaznic, sloupků, krokví, kleštin, pásků a různých způsobů zavětrování. V podélném i příčném směru musí být krov stabilní, což zajišťují právě zavětrovací konstrukce a štítové stěny.
Na následujícím obrázku jsou znázorněny jednotlivé střešní prvky a jejich funkce. Některé z nich mohou být vynechány a nahrazeny jiným typem konstrukčního prvku. Obrázek se snaží znázorňovat co nejvíce elementů, keré se mohou ve skladbě střechy dřevostavby vyskytnout. Podrobné informace a tipy včetně stovek podobných názorných obrázků najdete v knize Jak postavit malý dům.

Hlavní konstrukční prvky střechy

1. Vrcholová vaznice – slouží ke statickému propojení krokví
2. Krokev – základní nosný prvek střechy
3. Ztužení krokví– slouží k zamezení pohybu krokví.
4. Motnážní lať – pomocí této latě připevníme parozábranu k vnitřní straně krokví. Na tuto lať následně uchytíme interiérové obložení.
5. Interiérové obložení – palubkové obložení uchytíme na montážní latě
6. Parozábrana – zamezí průniku interiérové vlhkosti do tepelné izolace. Opačným směrem vlhkost naopak propustí.
7. Pojistná hydroizolace / paropropustná folie– zamezí průniku exteriérové vlhkosti dovnitř konstrukce, naopak vlhkost z konstrukce do exteriéru propustí.
8. Kontralatě – pomocí těchto latí vytvoříme provětrávanou mezeru mezi střešními latěmi a pojistnou hydroizolací. Zároveň kontralatěmi připevníme pojistnou hydroizolaci ke krokvím.
9. Závěsné latě– závěsné latě jsou upevněny na kontralatích a slouží k uchycení střešní krytiny
10. Hřebenáče
11. Vrcholová lať – pro umístění hřebenáčů
12. Pálená krytina

Krovové systémy lehkých dřevostaveb (tiny houses) mají trochu odlišnou podobu od těch, které známe u klasických evropských zděných domů. Vyznačují se především krátkými osovými vzdálenostmi mezi jednotlivými krokvemi a jejich profily, které jsou zpravidla stejné jako profily sloupků u obvodových stěn – tj. 100x50mm, nebo 150x50mm.

Ukázka jednoduchého krovu pultové střechy

Stavba plnohodnotného rodinného domu s minimálními náklady na stavbu není fikcí. Na tuto problematiku se dlouhodobě zaměřujeme ve spolupráci se zpravodajstvím Život bez nákladů a mezinárodním projektem Pin-Up Houses. Na základě dlouhodobých zkušeností a výzkumu vznikla kniha Jak postavit malý dům, která shrnuje mnoho tipů a rad ohledně stavby menšího rodinného domu. Na webové prezentaci knihy ZDE si můžete prohlédnout ukázky z knihy a tím posoudit kvalitu zpracování.

Není pro Vás rekonstrukce domu finančně výhodnější volbou?