Existuje velké množství typů základů. Stačí se projít po nejbližším okolí a určitě narazíte na mnoho nejrůznějších zajímavých řešení. V tomto článku jsem shrnul základní typy založení obytných staveb. Různé typy základů se hodí na různé typy půd. Na názorných obrázcích lze vypozorovat základní princip daného základu. Nejste-li si jistí tím, jak správně založit Váš dům, doporučuji Vám obrátit se na nějakého zkušeného stavaře. Rozhodně není dobré tuto fázi stavby podcenit. V návrzích našich domů a chat používáme rozličné druhy založení. V případě potřeby běžně upravujeme typ základu na přání zákazníka.

Připravené papírové bednění pro malé betonové patky

Založení na základových pasech

Jak je vidět na obrázku, nejhlubší část tohoto základu je přímo pod nosnými stěnami.  Jedná se o založení na základových pasech, na kterých je vystavěna stěna. V našem případě se jedná o dřevostavbu, proto je nejspodnější profil stěny kotven přímo do betonového základu. Tyto kotvy jsou buď zabetonované, nebo se aplikují pomocí chemické kotvy až po ztvrdnutí betonu. Část betonového základu tvoří i podkladní vrstvu pro skladbu podlahyinteriéru budovy. Jednotlivé základní komponenty jsou znázorněny na obrázku. Beton pod stěnami sahá až pod nezámrznou hloubku, takže nehrozí žádný pohyb základu kvůli zmrzlé vodě v jeho okolí. V oblastech, kde mrzne je vhodné základ zateplit.

Založení dřevostavby na betonových základových pasech

Založení na betonových pilířích

Tento základ je obdobný ostatním betonovým základům. Je jednodušší v tom, že využívá ztraceného bednění z papíru nebo z plastu. Do zakopané formy nalijeme beton, a tak vytvoříme základ. Takovouto formu již necháme v základech. Lze koupit specializované základové formy z tvrdého papíru nebo můžeme použít například silnou kanalizační trubku. Pro zpevnění celé konstrukce můžeme použít i výztuž tak, jak je znázorněno na obrázku. Betonový základ pod úrovní terénu vysypeme štěrkem a pořádně zhutníme.

Založení na betonové desce

U menších domů a dřevostaveb můžeme zvolit betonovou desku, která je ve všech místech stejně silná. Nejdříve vytyčíme místo pro desku, následně smontujeme bednění a promyslíme si další fáze stavby. Při betonování musíme desku průběžně hladit tak, abychom docílili co nejrovnějšího povrchu. Na ten pak umístíme asfaltovou hydroizolaci tak, abychom zabránili pronikání vlhkosti z půdy. Do měkkého betonu můžeme umístit kotvy ke kterým napojíme budoucí stěny. Stejně jako u ostatních typů základů je nutné před betonáží umístit prostupy pro eventuální instalacevodu, kanalizaci, elektro.

Kniha Jak postavit malý dům

Základy ze ztraceného bednění

Základy ze ztraceného bednění znázorněné na obrázku jsou velice populárním řešením založení rodinného domu. Do připraveného hrubého výkopu se zemnícím páskem nalijeme prostý beton a srovnáme ho do roviny. Tím získáme rovný základ, na který budeme umísťovat bloky ztraceného bednění. Ty je důležité před zabetonováním doplnit o výztuž, která základ zpevní a propojí ho s vyrovnávací deskou s karisítí. Na takto připravenou základovou konstrukci lze navařit asfaltovou hydroizolaci nejlépe ve dvou vrstvách. K rovnému povrchu ztraceného bednění se také ideálně přikládá soklový polystyren. Po instalaci drenáže a jiných doplňků základy zasypeme a zhutníme. Dá se říci, že beton nalitý do výkopu tvoří společně se ztraceným bedněním základový pás.

Základ ze ztraceného bednění

Založení na jednoduchém zděném základu

Máme-li k dispozici cihly či kameny, ze kterých se dá zdít, můžeme naší stavbu založit na zděných základech. Nejdříve odstraníme ornou půdu a podkladní lůžko vysypeme štěrkem. Následně povrch zarovnáme maltou a umístíme hydroizolaci z asfaltového pásu, aby nepronikala do základu vlhkost. Následně již můžeme začít zdít pomocí zdícího materiálu a malty. Vyzděný základ je vhodné srovnat maltou do roviny a umístit znovu kus asfaltové hydroizolace. Na takto připravený povrch již můžeme montovat základový dřevěný rošt.

Založení na sloupcích ze dřeva

Jedná se o velice jednoduchý typ založení. Jeho výhodou je to, že nepotřebujeme žádné prefabrikované výrobky, vystačíme si s tím, co najdeme v lese. Do vyhloubené jámy umístíme podkladní vrstvu z kamenů a následně základový dřevěný piliř, který natřeme asfaltovou hydroizolací, která výrazně zpomalí degradaci dřeva. Sloupek srovnáme do požadované pozice a zalijeme betonem. Na takto připravené základy mohou přijít další etapy stavby. Nevýhodou tohoto typu základu je, že přecejen hrozí degradace zabetonovaného dřeva. Může začít hnít a postupně se rozpadat. Záleží však na míře vlhkosti a také na kvalitě dřeva. Je veliký rozdíl, když použijeme vysoce odolný dub, nebo naopak třeba méně odolné smrkové dřevo.

Založení na zemních vrutech

Založení na zemních vrutech jsme popisovali již například v tomto článku. Jsou různé velikosti zemních vrutů. Od těch nejmenších, které se dají použít třeba k založení terasy až k těm velikým, na kterých můžeme založit rodinný dům. Před nákupem zemních vrutů je nutné si vyzkoušet, zda je rostlý terén na vašem pozemku k použití zemních vrutů vhodný. Čím kamenitější a skalnatější je zemina, tím hůře se zemní vruty instalují. Výhodou zemních vrutů je rychlost jejich montáže. Zemní vruty koupíte ve většině obchodů se stavebním materiálem. Jedná se o méně pracný typ základu než například betonové patky, ale je jistě dražší. V porovnání s většinou ostatních druhů základů jsou zemní vruty celkem finančně nákladné.

Založení na prefabrikovaných patkách

Jedná se o klasické řešení založení teras nebo malých dětských domečků, či altánů. Betonové prefabrikáty lze koupit v různých velikostech. Před jejich uložením je vhodné odstranit měkkou zeminu a vysypat ji štěrkem. Stejně jako u ostatních druhů základů je důležité precizně srovnat všechny patky do jedné roviny. Je možné, že si po dokončení stavby základy tohoto typu ještě sednou, ale pomocí heveru a podložek lze problém elegantně vyřešit.

Založení na klasických betonových patkách

Založení na betonových patkách patří k základním způsobům založení stavby. Čím hlubší je základ, tím je spolehlivější. Na obrázcích je znázorněn postup, jak docílit vizuálně uspokojivého výsledku. Nejdříve vykopeme základ, následně umístíme bednění. Do vylitého základu umístíme tesařskou kotvu, ke které připojíme budoucí nosný podlahový rošt. Konstrukci bednění můžeme odstranit a okolí patky vysypat štěrkem. Pokud bychom dřevěné profily pokládali rovnou na beton, je nutné mezi dřevo a beton vložit hydroizolační vrstvu- asfaltový pás, který zabrání degradaci dřeva.

Kniha Jak postavit malý dům