Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Pokládání obkladů svépomocí- montáž a postup

Na trhu s keramickými obklady a dlažbami najdeme nepřeberné množství barev, rozměrů a vzorů. Obklady jsou materiálem s vysokou životností, snadnou údržbou, nehořlavé a hygienicky sterilní. Díky svým vlastnostem se hodí zejména do chodeb, kuchyní, koupelen, na toalety, do technické místnosti, nebo do garáže. Kvalitní keramický obklad by měl mít tloušťku min. 8 mm, měl by mít nasákavost max. 3 % a na obalu by mělo být uvedeno, že se jedná o materiál vhodný do obytného prostoru. Každý obklad a dlažba je podle normy zařazena do jedné z pěti tříd oděruvzdornosti, přičemž rodinné domy spadají do třetí třídy. Dejte si pozor na zahraniční výrobky, jelikož bývají častokrát nezkalibrované, a tudíž rozměry jednotlivých kusů mohou mít odchylku řádově až 5 mm.

Jak postupovat při samotné montáži obkladů? Nejprve je nutné si připravit kvalitní a rovný podklad, na který budeme obklady lepit. Podloží musí být stabilní, nerovnosti se musí vyhladit, očistit od prachu, mastnoty a jiných nečistot. Špatná příprava podloží má často za následek popraskání glazury dlaždic. Je nutné dodržet technologický postup aplikace lepidla, uvedený na obalu. Na rozetřené lepidlo se umístí obklad a přitlačí k podkladu. Jednotlivé kusy obkladů oddělujeme plastikovými křížky. Spáry se zatím nechají prázdné a v žádném případě se nevyplňují lepidlem.

Umístění referenčních obkladaček

Po zaschnutí lepidla se může začít spárovat. Také při spárování je důležité dodržet instrukce stanovené výrobcem. Spárovací hmota se nanáší kolmo na spáry, do kterých se zatlačí gumovou špachtlí. Místa, kde dochází ke styku obkladaček se zařizovacími předměty, zárubněmi atd. je nutné vyplnit elastickým tmelem, nebo silikonem. Lepicí páska nám pomůže ochránit pohledové plochy obkladu, zárubní dveří a jiných prvků, kde hrozí ztráta estetické kvality.

Při omítání stěn v koupelnách nebo v místnostech s obklady je nutno nejprve tyto stěny zúhlovat. Je nutné, abychom v těchto místnostech měli pouze pravé úhly. V případě, že nedodržíte pravoúhlost těchto místností, budou nám vznikat na podlahách lichoběžníkové a trojúhelníkové dořezy.

V místech, kde bude docházet ke styku vody a obkladu (podlaha, sprchový kout, umyvadlo atd.) je vhodné na omítku aplikovat stěrkovou hydroizolaci. Při nákupu hydrostěrky je nutné pořídit si koutové manžety, které se umísťují do rohů (styk podlahy se stěnou, kouty za vanou atd.).

Než začneme obkládat, musíme si navrhnout spárořez (rozmístění obkladů na stěně a návaznost na podlahu). V případě, že jsme se rozhodli pro spolupráci s interiérovým architektem, dodá nám výkres spárořezů on. Již při výběru obkladů a dlažeb je nutno myslet na takové detaily, jako je průběh spáry na podlaze a její návaznost na spáru na stěně. Buď může být obklad na stěně diametrálně odlišných rozměrů než dlažba na podlaze a pak nám spáry nemusejí vycházet, nebo máme oba či alespoň jeden rozměr obkladu a dlažby shodný potom je vhodné, aby spára v jednom, či obou směrech probíhala z podlahy na stěnu. Jednoduchá pomůcka pro určení spárořezu – vždy si představte místnost a místo nejvíce pohledově exponované by mělo být seskládáno z celých obkladů. Proto se snažíme řezané kusy umístit do míst, kde nebudou tolik vidět. Například v kuchyni pod skříňkami či za vysokou lednicí, v koupelně za zástěnu, skříňku či v tmavém koutě. V obkladovém studiu nám pomohou vybrat obklady od výrobce, který má rozměry dlažeb a náležících obkladů stěn sjednoceny. Důležité na obkladech jsou také rozměry spáry. Jejich šířku dodržujeme tzv. spárovacími obkladačskými křížky. Jsou to malé plastové výlisky, které se vkládají do křížení spár. Vyrábějí se od 1,5 mm do 4 mm v rozmezích po 0,5 mm.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.