Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

JAK VYPADÁ HARMONOGRAM PRACÍ

Harmonogram prací je dokument, který nám dává informaci o časových termínech jednotlivých dodávek prací a materiálu. Je velice užitečný a potřebný nejenom pro organizaci Vaší stavby, ale především pro jasně stanovená pravidla při spolupráci se stavební firmou. Nejenom o tomto dokumentu se rozepisujeme v knize Stavba domu svépomocí, kterou lze koupit ZDE.

Harmonogram prací popisuje délku jednotlivých stavebních etap a to od vytyčení stavby až po její předání. Jednotlivé etapy výstavby se v harmonogramu prací mohou překrývat. Takový harmonogram by měl být součástí smlouvy o dílo. Lze podle něj kontrolovat, zda se dodavatel nedostá-vá do skluzu v průběhu výstavby. Oslovené stavební firmy, které jsou přizvané k výběrovému řízení, doplní do výkazu výměr jednotkové ceny. Vyplněný výkaz výměr s návrhem smlouvy a ostatními náležitostmi předají investorovi v dohodnutém termínu odevzdávání. Poté je možno jednotlivé nabídky srovnávat. Toto srovnávání by měl provádět Vámi zvolený stavební dozor, nebo člověk, který je v dané problematice kvalifikovaný. Při výběru stavební firmy je vhodné přihlédnout k referenčním stavbám oslovených firem a také referencím jiných investorů.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.