Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zateplení soklu a základů svépomocí

Zateplení rodinného domu pod terénem

V jaké fázi stavby máme základy a sokl zateplit? To určíme podle projektu domu, ve kterém je podrobně popsán a rozkreslen způsob založení a typ navazujících svislých konstrukcí.

Z tohoto důvodu bychom měli mít zpracovaný detailní harmonogram stavebních prací, který získáme z kvalitně odvedené projektové dokumentace. Chcete-li předejít mnoha otazníkům a pochybám při stavbě Vašeho domu, nechte si zpracovat harmonogram prací.

Z toho může například vyplynout, že k částečnému zateplení základů může dojít ještě před jejich samotným vylitím. Zkrátka výkopy pro základové pasy uděláte o šířku polystyrenu větší a před betonáží tam desky nainstalujete. Nemusíte pak odhrnovat zeminu u základů a desky tam instalovat dodatečně. To může být technicky náročné především tam, kde je bedněním pro základ pouze rostlý terén. Polystyrenové desky se nejlépe lepí k blokům ztraceného bednění.

Obecně ohledně zateplení základů a soklu existuje mnoho přístupů a metodologií. Lidé mají tendenci řešit především tloušťku polystyrenu, jeho umístění, typ a zda je vůbec nutný. Všiml jsem si trendu zateplovat dům více, než je nezbytně nutné. Dnes můžeme vidět i 300 mm tlustou izolaci na základech, kde bylo dříve obvyklým standardem 100 mm. Ať tak, nebo tak, nejdůležitější je vyvarovat se alespoň nejčastějších chyb, na kterých se shodnou všichni, kteří tuto problematiku řeší.

Materiál pro zateplení soklu a základů                        

Pro zateplování základů a částí konstrukcí od 300 mm nad povrchem země se používají výhradně polystyreny s minimální mírou nasákavosti a s lepšími mechanickými vlastnostmi (odolnější, tvrdší) než obyčejný polystyren. U výběru konkrétního typu výrobku je nutné počítat s budoucí povrchovou úpravou soklu. Chcete-li sokl obkládat, je vhodné pořídit pro tento účel polystyren s drsněným povrchem, na kterém bude pojivo dobře držet – s tzv. vaflovou strukturou. Extrudovaný polystyren na zateplení soklu a základů bývá v odstínech růžové nebo modro-zelené. Zateplujeme-li sokl i základy, můžeme s klidným svědomím použít stejný typ výrobku.

Na trhu lze také najít speciální polystyrenové tvarovky, které slouží zároveň jako ztracené bednění pro základy. Jsou to v podstatě dvě polystyrenové desky spojené distančníky. Po vylití betonem je tedy základ tepelně izolován jak z vnitřní, tak i z vnější strany.  To Vám může stavbu domu významně usnadnit.

Zateplení soklu svépomocí – postup

Každý dělník má svůj vlastní postup, který mu při práci vyhovuje. Nelze stanovit pouze jeden konkrétní návod na všechny možné typy případů. Do hry vstupuje příliš mnoho parametrů a až na jejich základě se můžeme bavit o vhodném postupu zateplení. V případě jakýchkoliv nejasností spojených s montáží soklového a základového zateplení, pracovním postupem apod. máme v podstatě tři možnosti na koho se obrátit. Můžeme kontaktovat s dotazem projektanta – výrobce projektové dokumentace, podle které při stavbě postupujeme, můžeme se obrátit na infolinku výrobce konkrétního zateplovacího systému anebo oslovit specializovaného řemeslníka s prosbou o placenou konzultaci.

Výška zateplení nenasákavým polystyrenem by měla být minimálně 300 mm nad budoucí terén. Do této výšky je také nutné vytáhnout asfaltovou hydroizolaci domu. V místech s nadstandardními sněhovými podmínkami minimální výška zateplení roste až kolem 500 mm a výše.

Na asfaltový hydroizolační pás se polystyren vždy lepí. Abychom neproděravěli hydroizolaci. S typem pojiva Vám poradí výrobce zateplení, existuje více variant, od klasické polyuretanové pěny, přes lepidlo, až po pojivo na bázi cementu, které je vhodné na keramické stěnové prvky. Kde již nemáme hydroizolaci, můžeme použít nejjistější kotvení hmoždinkami. Pro eliminaci tepelných mostků z hmoždinek můžeme použít speciální tepelně izolační krytky.

Základový polystyren může být bez jakékoliv úpravy v přímém kontaktu se zeminou. Ideálně však bývá u kraje domu navržen nějaký drenážní systém, který využívá nopové fólie, drenážní potrubí, geotextilii, štěrk apod.

Máme-li v projektové dokumentaci navrženou nestandardní tloušťku polystyrenu, obvykle to bývá u větších šířek, které se nevyrábí, můžeme si pomoci slepením dvou polystyrenových desek. Je ale nutné postupovat stejně jako například u zateplení ploché střechy, tj. desky lepit s přesahy, aby nevznikaly křížové spoje, ale spoje typu T.

Základy zateplujeme předně proto, aby nevznikal tepelný most. Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy.

Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru. Tepelná izolace základových konstrukcí je tedy k soklové izolaci v kolmém směru. Samozřejmě že by měla být vhodně chráněná před mechanickým poškozením, například dostatečnou vrstvou zeminy nebo dlažbou v pískovém loži. Také takto lze omezit případný tepelný most, který by hrozil u podlahy v přízemí domu.

Nejčastější chyby při zateplování soklu a základů

  • Nevhodně zvolený materiál pro zateplení

Jak již bylo několikrát zmíněno, zateplení soklu a základů je specifické především tím, že musí být použit „speciální“, tedy nenasákavý typ polystyrenu. Jakákoliv jiná varianta je nevhodná. Obyčejný polystyren absorbuje vodu a tím ztratí postupně jakékoliv izolační vlastnosti. Na fasádě je vždy krytý nenasákavou vrstvou omítky, je provětráván a nepřichází do kontaktu s tlakovou vodou, stálou zemní vlhkostí apod.

  • Ukončení vrstvy zateplení soklu v rovině terénu.

Jedná se o případ, kdy je zateplení základů chybně vynecháno navzdory projektové dokumentaci, ve které je zakresleno.

Děje se tak například v případech, kdy se na zateplení základů zapomene a dodatečné obnažování základů, vkládání izolace a zahrnování zeminou se zdá investorovi již příliš nákladné.

  • Nevhodná tloušťka tepelné izolace

Někdy bývá již v projektu nevhodně zvolená tloušťka tepelné izolace. Buď příliš tenká, nebo naopak předimenzovaná. Standardní tloušťka je cca od 100 mm výše.

  • Dodržovat nezámrznou hloubku

Není-li tepelná izolace řešena jinak, měla by zasahovat až do nezámrzné hloubky, tj. v našich zeměpisných podmínkách nějakých 80 cm pod zemí.

Napojení soklového zateplení na fasádu domu

Tento prvek by měl být popsán ve stavebních detailech soklu domu. Obvykle je soklový polystyren tenčí než ten fasádní. Přesah desek tak vytváří vhodnou okapničku. Systémový, tj. ověřený/standardní detail počítá s použitím zakládací lišty, která napojení dvou částí tepelné izolace elegantně vyřeší.

Obložení soklu domu

Zvolíte-li některý z kamenných či keramických obkladů, může se stát, že bude sokl domu předsazen před rovinu fasády. Jednak to nevypadá dobře a zadruhé budete muset vyřešit detail napojení na fasádní tepelnou izolaci, jelikož bude vždy hrozit zatékání. Detail se pak vyřeší oplechováním. Ať už vyrobeným na míru, nebo některým z typových výrobků.

Proto je častější volba některé z tenkovrstvých variant, jakou je například módní marmolit nebo jiný druh soklových omítek. Aby jakýkoliv materiál na soklu domu dobře držel, bývá soklový polystyren vybaven tzv. vaflovým vzorem, tzn. strukturovaný povrch s vyšší přilnavostí (adhezí) než povrch hladký.

Zateplení soklu starého domu

Řešení soklu starého domu je tak obšírné téma, do kterého vstupuje příliš mnoho specifických faktorů, že by to vydalo snad i na samostatnou publikaci. Nevíte-li si rady se zateplením starého domu, který chcete rekonstruovat, vřele Vám doporučuji se obrátit na odborníka a Váš záměr přímo na stavební parcele zkonzultovat s ním. Napíšete-li nám e-mail na info@venkovskydum.cz, rádi Vám nějakého doporučíme.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.