Díky dnešním moderním hydroizolačním materiálům se můžeme spolehlivě vyhnout problémům
vzniklých vlhkostí v konstrukci. Aplikací vhodné hydroizolace zabráníme vnikání vody a vlhkosti přímo
do nosných i nenosných konstrukcí domu. Hydroizolační stěrku využíváme ji především v koupelně,
kde je již neodmyslitelným podkladem pod povrchovou úpravou, ale i v kuchyni nebo prádelně.
Hydroizolace se aplikuje především v místech namáhaných vodou. Dnes se sice využívají i moderní
vodonepropustná cementová lepidla a tmely, ale jen samotné lepidlo není schopno zajistit
odizolování. Tvoří se v nich drobné trhlinky a prasklinky v důsledku nepatrného pohybu stavby na
svém podloží (bez vlivu na statiku domu). Těmi může pronikat nepatrné množství vody a v horizontu
měsíců se pronikání vody objevuje i v konstrukci domu.

Použití systémové hydroizolační stěrky v koupelně

Moderní hydroizolační stěrka

Na trhu je několik systémových řešení hydroizolací přímo pro koupelny – nejčastěji se setkáváme se
speciálním hydroizolačním nátěrem doplněným o hydroizolační pásku do rohů a vnitřních hran.
Vždy pracujeme s důsledně připraveným, rovným, vyzrálým a odmaštěným podkladem. V případě
nerovností je dobré zvolit cementovou vyrovnávací maltu, se kterou je možné pracovat v různých
tloušťkách. Používá se například i ke spádování povrchu v místě sprchového koutu bez vaničky.
Případně zvolit impregnované sádrokartony (zelené) vhodné do koupelen.
Vnitřní rohy přechodů (stěna-podlaha, stěna-stěna, stěna – dilatační spára,… ), vývody vody a odpadu
v zemi utěsníme pomocí speciální pásky. Dále se aplikuje kvalitní pružná hydroizolační stěrka ve dvou
vrstvách v tloušťce 1 mm na penetrovaný podklad. Vždy dodržujte instrukce výrobce. Hydroizolace
vyschne opravdu rychle, po 12 – 24 h je možné začít obkládat.
Hydroizolaci aplikujeme na celou podlahu a po celém obvodu místnosti minimálně 15 cm nad
podlahou, dále se izolují i stěny v místech namáhaných vodou, tzn. stěny sprchového koutu, kolem
vany, umyvadla či jiného vývodu.

Zeleně je vyznačena základní plocha aplikace hydroizolační stěrky v koupelně

Dokončovací práce

Následně zatmelíme sanitárním silikonem místa styku zařizovacích předmětů s obkladem a vnitřní
rohy obkladů a dlažeb. Vnější rohy jsou opatřeny lištou nebo kamenickým rohem. Toto řešení
spolupůsobí s hydroizolací a zároveň zamezuje vzniku plísní za zařizovacími předměty.