Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Rekonstrukce podlahy- jak opravit podlahu

V následujícím článku se budu zabývat rekonstrukcí podlah. Jak opravit starou podlahu původními technologiemi? Co zachovat a co již přijde vyhodit?

Podlahou rozumíme vrchní souvrství konstrukce stropů, od kterého zpravidla očekáváme, že bude rovné, akusticky a tepelně izolační, mechanicky odolné a zdravotně nezávadné. Dřevěné podlahy jsou oblíbené především díky svým tepelně-izolačním a mechanickým vlastnostem. Obyčejně říkáme, že jsou příjemné a místnost se tak stává útulnější. Pokud jsou poškrábané, či za léta používání prošlapané, tak to lze považovat do určité míry za přednost. Povrchové vady můžeme efektivně odstranit zbrousením a následnou zcelující povrchovou úpravou.

Doplněná nová prkna v podlaze

OPRAVY VLYSŮ A PARKET

Mezi vlysy a omítkou musí být volná dilatační spára asi 2 cm, aby se vlysy při případném zvětšení objemu nezvedaly. Může se to stát, jestliže do vlysů (zvláště do napřených bukových vlysů) pronikne vlhkost z nedostatečně vyschlého stropu nebo podkladu nebo když byly položeny příliš suché vlysy, aniž by se předem přizpůsobily vlhkosti objektu. Vlysová podlaha vrže, jestliže jsou vlysy nesprávně přibité nebo nestejné tloušťky, jsou-li položeny na nevyschlou, tzv. slepou podlahu, nebo podléhají-li střídavému vlhnutí a vysýchání. Také příliš vlhké vlysy se nemají pokládat, po vyschnutí v nich vznikají trhliny. Rozšířené spáry se mohou opravovat parketářským tmelem.

OPRAVY KERAMICKÝCH DLAŽEB

S opravou keramických dlaždic se často setkáme při rekonstrukcích koupelen. Uvolněné dlaždice se opatrně vysekají ostrým ocelovým dlátem (vždy od středu k okrajům) Vysekává se údery na ocelové dláto, a to až na spojovací maltu. Pak se vyseká i spojovací malta až na podkladní beton a je-li malta příliš tvrdá. Vyseká se aspoň na hloubku 0,5 až 1 cm. Současně se odstraní se i stará spárovací malta. Při této práci se musí dávat pozor, aby se nepoškodila okolní dlažba. Před položením nové dlaždice je nutné vysekané místo očistit košťátkem, navlhčit vodou, napačokovat cementovým mlékem a namaltovat. Dlaždice se potom do malty osadí tak, aby byly v rovině s ostatní dlažbou. Po zatuhnutí malty se spáry zalijí cementovou kaší. Dobré je ještě zavlhlé spáry posypat cementem. Dlaždice se nejprve čistí suchými měkkými pilinami, pak pilinami vlhkými a nakonec opět suchými. Jestliže se po opravené dlažbě musí chodit, položíme přes opravované místo na čas prkno.

Podlaha z recyklovaných cihel

Zajímá Vás oprava dřevěných podlah, teraca, pohledového betonu a jiných podlah?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.