Již během příprav větší rekonstrukce vyvstane otázka, kudy se povedou nové instalace. Mnohdy to není jen otázkou nových potřeb uživatelů, ale i životnosti materiálů a bezpečnosti stavby. Především hliníkové elektroinstalace jsou dnes na hraně životnosti, s těží zvládají nápor nových spotřebičů a koncových zařízení, dochází k jejich poruchovosti a možným zkratům. 

Mnohým z nás se ve spojitosti s podhledy vybaví pouze ty sádrokartonové, není tomu pouze tak. Obecné rozdělení podhledů – stropní obklad (přímo na stropní nosnou konstruci je umístěn obklad, který plní funkci estetickou či akustickou), dále máme standarní podhledy (se řadíme právě ty nejčastěji zmiňované – podhledy nesené na konstrukci připevněné ke stropu) a samonosné podhledy (jejichž nosná konstrukce je kotvena výhradně do stěn).

Kdy o podhledu uvažovat? Obvykle pro vedení nových elektrorozvodů, zapuštěných stropních světel v podobě bodovek, panelů či pásků, dále pro zlepšení akustické či tepelné pohody v interiéru a v neposlední řadě se využívají z estetických důvodů, kdy je možné tvarovat či zdobit “strop”.

Výstavba sádrokartonového podhledu

Podhledy jsou dnes hojně využívány, aby urychlily a zjednodušily stavbu a tím celý proces výstavby zlevnily. Díky nim odpadá nutnost frézovat či sekat drážky do nosných konstrukcí pro vedení elektroinstalcí, potažmo potrubních rozvodů. Dokonce mnohdy nové rozvody ve stávajících konstrukcích nejsou s ohledem na statiku domu ani možné. 

Podhledová konstrukce musí vždy splňovat mechanické požadavky stavby, ale krom zmíněného estetického hlediska, kdy nám podhledy zakrývají nové rozvody, tak je využíváme i s ohledem na akustiku, tepelně izolační vlastnosti či požární bezpečnost. Podle jejich hlavního účelu volíme i jejich materiálové řešení.

Nejčastěji se setkáváme s podhledy sádrokartonovými. Jejich snadná instalace, nízká hmostnost i pořizovací cena jsou hlavními plusy. Podhledová konstrukce je vždy tvořena nosným roštem, ketrý  je ocelový či hliníkový. Konstrukce je pomocí závěsů a kotev kotvena do nosné konstrukce, v tomto případě stropu. Následně se vruty do roštu ukotví jednotlivé sádrokatonové desky, které se v dalším kroku zatmelí, napenetrují a opatří finální výmalbou. Díky velké rozšířenosti sádrokatonových desek jsou k dostání i desky do specifických prostor – naimpregonvaný zelený sdk do míst se zvýšenou vlhkostí, červené protipožární desky se zvýšenou odolností při požáru či modré akustické desky do míst, kde potřebujeme pracovat s pohltivějšími materiály. 

Díky snadné práci se sádrokatronem zvládne instalaci podhled i zručnější kutil. Podrobný postup jsme pro vás sepsali v jednom z našich předchozích článků.

S ohledem na estetiku se můžeme setkat i s dřevěnými, plechovými nebo i napínanými podhledy.

Dřevěné podhledy jsou obvykle kotveny na dřevěný rošt, který je vynesený na nosnou konstrukci stropu. Pro záklop se používají deskové materiály jako překližka nebo dřevotřísková deska, časté jsou i lamely či kazety.

Dřevěný rošt pro podhled z překližky

Napínané stropy se více používají v komerčních prostorech, ale jejich využití nalezneme i při rekonstrukci moderního bytu. Jedná se o speciální fólii, která je vypnuta do drážek kovových lišt. Ty jsou obvykle připevněny ke stěně. S touto fólií lze docílit zajímavých efektů třeba jejím podsvícením či tvarováním.

Variant pro podhled je víc než dost, před samotnou výstavbou se vyplatí využít síly internetu a nechat se inspirovat fotografiemi realizací z celého světa.