Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Samonivelační stěrka- postup

Touto vrstvou rozumíme vytvoření rovného podkladu, na který se aplikují další vrstvy podlahy. Chcete znát technologické postupy dalších etap při stavbě domu? Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Těžká plovoucí podlaha

Nivelační potěr

Nivelační stěrky jsou drahý materiál a využívá se pro srovnání podlahy před položením finální podlahy- např. koberce, nebo PVC. Na hotovou betonovou podlahu naneseme nivelační potěr, abychom vyrovnali podkladní plochu pro další vrstvy podlahy. Před aplikací nivelační stěrky je nutné zajistit kvalitní vyzrálý savý povrch, jinak můžeme docílit velice nekvalitního výsledku, který budeme muset pak s rostoucími náklady odstraňovat, nebo komplikovaně opravovat. Před samotnou aplikací nivelační stěrky je vhodné provést test savosti podkladní vrstvy a zkontrolovat, zda není podklad mastný, nebo vodou rozpustný. Lze tak předejít mnoha problémům tím, že povrch dodatečně upravíme, aby byl pro aplikaci nivelačního potěru vhodný. Zkouška savosti se provádí nalitím vody na povrch a pozorováním za jak dlouho se voda vsákne, či vypaří. Pakliže na povrchu zůstanou různé barevné skvrny po vyschlé vodě, může být povrch napenetrován neznámou chemií, která by mohla zrání nivelačního potěru zkomplikovat. Tento postup se však provádí především u rekonstrukcí, kde není přesný charakter podkladní vrstvy již znám.

Při míchání nivelační směsi je nutné přesně dodržet technologický postup uvedený výrobcem. Je nutné si uvědomit, že směs je poměrně složitá chemická sloučenina, která je náchylná na jakékoliv odchylky od předepsaného postupu. Špatnými poměry může dojít ke strakatosti povrchu, nebo v horším případě k jeho nesourodé pevnosti. Také se nedoporučuje nivelační stěrku aplikovat po vrstvách, protože pak dochází velice často k nesourodému propojení jednotlivých vrstev, což má za následek postupné odlupování. Pakliže přesto musíme k postupnému kladení vrstev přistoupit, měli bychom dodržovat alespoň zásadu, že spodní vrstva by měla být vždy o něco tlustší než vrstva nad ní. Spodní vrstva musí být taktéž vyzrálá a dostatečně napenetrovaná.

Důležitým prvkem je dilatace nivelační vrstvy v místě styku s vertikálními konstrukcemi. Dilatace docílíme vložením pružného dilatačního pásku, který objemové rozdíly vzniklé teplotními a vlhkostními výkyvy, eliminuje. V případě nedodržení správného způsobu dilatace hrozí, že nám vrstva popraská, nebo se zvedne.

Obecně platí pravidlo, že by se na zrání nivelačních stěrek nemělo spěchat. Kontraproduktivní je urychlování schnutí nuceným větráním, nebo vystavováním plochy přímým slunečním paprskům. Je pochopitelné, že navazující etapy stavby je náročné zorganizovat tak, aby vždy vše perfektně klapalo, ale je třeba mít na paměti, že přílišným uspěcháním na sebe navazujících stavebních procesů si můžeme nečekaně zkomplikovat situaci.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.