Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Střešní krytiny a jejich druhy

Střešní krytiny jsou důležitým tématem, kterému se věnujeme v mnoha různých článcích. V tomto článku shrnujeme hlavní zástupce střešních krytin na jejichž podstránky se můžete prokliknout. Doufáme, že Vám naše informace pohomohu ke správné volbě krytiny pro Váš dům!

Po dokončení klempířských prací je možno začít pokládat střešní krytinu. Vybíráme takovou, která je typická pro danou lokalitu. V České republice to bývá zpravidla některá z pálených krytin. V projektech venkovských domů se snažíme zachovat ráz české krajiny a právě střešní krytina je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících estetiku krajiny. V základních verzích našich domů jsou proto navrženy pálené tašky – bobrovky. Existuje však mnoho dalších druhů krytin a my si je v následujícím textu přiblížíme.

PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Možná celosvětově nejrozšířenější materiál pro střešní krytinu je plech. Vyrábí se z něho mnoho odlišných profilovaných plechů různých barev a povrchových zpracování. Plechová krytina je velice odolná a v mnoha případech také na vysoké estetické úrovni. Více informací o plechových krytinách naleznete v samostatném článku ZDE.

Různé typy plechových krytin

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Dalším populární materiálem pro střešní krytinu je asfalt. Je to jedno z nejlevnějších řešení. Zároveň je instalace asfaltové krytiny rychlá, používá se hojně na sezónních dřevostavbách a obecně na stavbách malého typu jako jsou chaty a malé ekonomické rodinné domy. Více informací o asfaltových krytinách naleznete v samostatném článku ZDE.

Typy asfaltových krytiin

ŠINDELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Klasické šindele není potřeba nikomu představovat. I v dnešní době se používají a to především tam, kde se Šindel je dřevěná štípaná, nebo řezaná krytina. Používala se hojně v lidové architektuře, v regionech bohatých na dřevo. Její délka bývá přibližně 50 cm. Štípaný šindel má daleko větší trvanlivost než šindel řezaný, protože se při štípání neporušují podélná vlákna. V dnešní době jsou na trhu i šindele plastové, které se vyrábějí recyklací plastových odpadů..

Pokládání klasických šindelů

ŠABLONOVÁ KRYTINA

Šablonová krytina je trochu náročnější na instalaci než asfaltové pásy a plech, ale zase je elegantnější a proto se používá často u rodinných domů běžného i nadstandardního typu. Je velice lehká, proto si našla oblibu také u rekonstrucí domů, kde bývají často poddimenzované krovy. Více informací o šablonových krytinách naleznete v samostatném článku ZDE.

Šablonová krytina

PÁLENÁ KRYTINA

Asi nejpoužívanější krytinou byla v českých zemích od nepaměti pálená střešní taška. Nejtradičtější typ je samozřejmě bobrovka, kterou můžeme pokládat na střechu dvěma základními způsoby- na husté a řídké laťování. Právě těmto dvěma způsobům se věnujeme v samostatném článku o této krytině. Více informací o pálených krytinách naleznete v samostatném článku ZDE.

Bobrovka na řídké laťování

BETONOVÁ KRYTINA

Betonové střešní krytiny snadno odolávají mrazu. Jsou opatřeny několika systémy povrchových úprav, což zvyšuje jejich trvanlivost. Také jejich cenová dostupnost je příznivá. Nevýhodou je jejich vysoká hmotnost, která klade vyšší nároky na krov domu. Další podstatnou nevýhodou je jejich netradiční vzhled a jejich pokleslá estetická úroveň.

ZELENÁ STŘECHA

Zelená střecha je především módní záležitostí, které se věnujeme spíše okrajově. Samotné konstrukční řešení je zpravidla celkem problematické a nese s sebou mnoho zádrhelů. Estetické benefity mohou však v určitých případech předčít strastiplnou realizaci. Více informací o pálených krytinách naleznete v samostatném článku ZDE.

Zelená střecha

BŘIDLICE

Břidlicové desky vznikají štípáním vhodné horniny – břidlice. Jejich výhodou byla v minulosti protipožární ochrana a dlouhá životnost. Oproti tomu stojí značná hmotnost, která vyžadovala nadprůměrně dimenzovaný krov. V dnešní době se používají prakticky jen na památkově chráněných budovách a v zahraničí, především ve Francii a Švýcarsku. Tato krytina zdobí například chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Máte-li zájem o knihy na téma stavby domu či jeho rekonstrukce, můžete si vybrat z naší nabídky publikací ZDE. Více informací o konstrukci jednotlivých druhů střech se dozvíte v TÉTO KNIZE:

Není pro Vás rekonstrukce domu finančně výhodnější volbou?