Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Podlahová deska u lehké dřevostavby

Chcete-li precizní informace, rady a tipy související se stavbou ekonomicky dostupného domu, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Podlahová deska je konstrukcí, která spočívá přímo na základech stavby. U malých domů, u kterých většinou nepočítáme s hlubokými betonovými základy po celém obvodu domu, bude muset podlahová konstrukce odolávat teplotním výkyvům, jelikož je v přímém kontaktu s venkovním prostředím. Proto je nutné počítat s dostatečnou tepelnou izolací, a to především v chladnějších klimatických podmínkách.

Konstrukcí podlahové desky je přenášeno zatížení ze stěn, horních pater domu a střechy přímo do základů stavby. V místech, kde jsou plánovány nosné stěny a příčky objektu, by měla být konstrukce desky řešena tak, aby nedocházelo k jejímu přílišnému nežádoucímu průhybu. Toho se docílí správným umístěním nosných prvků v konstrukci desky. To je samozřejmou součástí každé správné projektové dokumentace.

Konstrukce jednoduché podlahové desky

Z hlediska prostupu vlhkosti a tepla se jedná o stejnou konstrukci jako jsou stěny a střecha, proto i zde se objevuje u větších staveb typické souvrství s paronepropustnou folií a polopropustnou pojistnou hydroizolací. Záměrem je vždy docílit toho, aby vnitřní souvrství nevlhlo a bylo prodyšné směrem z nitra konstrukce do exteriéru.

1. Základy
2. Asfaltové pásy – izolují nosníky od vlhkosti vzlínající od země
3. Vzpěra – slouží jako zavětrování jednotlivých podlahových nosníků.
4. Sdružený nosník – touto konstrukcí je přenášeno zatížení přímo do základů stavby
5. Drobné pletivo – odděluje tepelnou izolaci od vnějšího prostřesdí, zabraňuje průniku hlodavců atd. Místo pletiva lze použít jiné materiály – OSB desky / překližku, nebo jiný vhodný materiál – je však nutné zajistit jejich prodyšnost kvůli odvětrávání páry – například provrtáním desek
6. Paropropustná folie – zamezí průniku exteriérové vlhkosti dovnitř konstrukce, naopak vlhkost z konstrukce do exteriéru propustí
7. Parozábrana – zamezí průniku interiérové vlhkosti do tepelné izolace. Opačným směrem nežádoucí vlhkost naopak propustí. Zároveň zamezí průniku drobných částic tepelné izolace do vnitřního prostředí stavby
8. Podlahové nosníky – plní nosnou funkci
9. Podkladní deska – ztužuje celou podlahovou konstrukci, roznáší zatížení stěn, slouží jako podklad pro nášlapnou vrstvu podlahy
10. Svrchní vrstva – nášlapná vrstva podlahy má především estetický význam, zvyšuje uživatelský komfort prostředí

Svrchní povrch podlahy se na uživatelsky exponovaných místech opotřebovává. Vhodné je vybírat takové materiály, které lze snadno opravit a opatřit novou povrchovou úpravou. Nejlepší je proto masivní dřevo a nikoliv lepený sendvič.

Více informací podlahách se dozvíte v TÉTO KNIZE: